Passenger Name Record (PNR) - Passenger Name Record - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Passenger Name Record

Passenger Name Record (PNR)

 

Dane teleadresowe

Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach

al. Niepodległości 100

02-514 Warszawa

telefon: +48 22 513 55 00

faks: +48 22 500 46 00, 01

e-mail: piu.pl@strazgraniczna.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP) – adres skrytki: /KGSG/pnr

 

Postal adress

Passenger Information Unit

al. Niepodległości 100

02-514 Warszawa

POLAND

 

Inspektor do spraw ochrony danych o pasażerach

Data protection officer

 

al. Niepodległości 100

02-514 Warszawa

telefon: +48 22 513 54 87

e-mail: inspektor-PNR@strazgraniczna.pl

 

Komendant Główny Straży Granicznej - administrator danych PNR

Commander in Chief of the Polish Border Guard - PNR data administrator

 

al. Niepodległości 100

02-514 Warszawa

telefon: +48 22 500 40 00 - centrala

e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl

 

 

Dodatkowe informacje

Wykaz państw członkowskich, które postanowiły zastosować Dyrektywę UE 2016/681 do lotów wewnątrzunijnych.

List of Member States who have decided to apply the Directive (EU) 2016/681 to intra-EU flights.

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/list-member-states-applying-pnr-directive-intra-eu-flights_en

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania

Directive (EU) 2016/681 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime

 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Polish PNR Act dated 9 of May 2018

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000894/U/D20180894Lj.pdf

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 23.05.2018
Data modyfikacji 12.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Konior Zarząd Operacyjno-Śledczy KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Marek Konior
do góry