Wolne stanowiska w SC - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

Wolne stanowiska w SC

 

Ogłoszenie nr 121089 z dnia 23 maja 2023 r.

Inspektor do spraw realizacji procesu ewidencji i eksploatacji środków transportu w Wydziale Gospodarki Transportowej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 120817 z dnia 17 maja 2023 r.

Specjalista do spraw koordynacji i realizacji zadań dotyczących obsługi szkoleniowej, kadrowej i administracyjnej w I Sekcji Wydziału V Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 120212 z dnia 8 maja 2023 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelarii tajnej w I Oddziale Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 119636 z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Specjalista do spraw budżetu i finansów środków zagranicznych (inne środki, FRONTEX) w Wydziale Środków Zagranicznych Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 119654 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Starszy specjalista do spraw organizacyjno-kadrowych w Referacie Ogólnym Wydziału Ekonomicznego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 118954 z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Kancelarii Jawnej Sekcji Dokumentacji Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 118949 z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Starszy specjalista do spraw budżetu i finansów w Referacie Ekonomicznym Wydziału Ekonomiczno-Organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej 


Ogłoszenie nr 118774 z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Sekcji do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby/Pracy w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej - Komenda Główna Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 117748 z dnia 21 marca 2023 r.

Starszy specjalista do spraw logistyczno-administracyjnych, kadrowych oraz szkoleniowych w Referacie Organizacyjnym Wydziału V Informacji Migracyjnej Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 117447 z dnia 15 marca 2023 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej Oddział Kancelarii Jawnej w Sekcji Dokumentacji Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 117573 z dnia 18 marca 2023 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Kancelarii Jawnej Sekcji Dokumentacji Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 117196 z dnia 10 marca 2023 r.

Specjalista do spraw obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w Referacie Sprawozdawczości Wydziału Ekonomicznego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 116717 z dnia 3 marca 2023 r.

Młodszy specjalista do spraw obsługi archiwizacyjno-biurowej Wydziału w Sekcji I Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 115920 z dnia 22 lutego 2023 r.

Inspektor do spraw nadzoru nad właściwą obsługą kancelarii tajnej w II (drugim) Oddziale Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 115499 z dnia 13 lutego 2023 r.

Inspektor do spraw utrzymywania w stałej sprawności technicznej sprzętu zasilającego w Sekcji Serwisu Wydziału Ewidencji i Serwisu Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 115311 z dnia 8 lutego 2023 r.

Inspektor do spraw wsparcia użytkownika w Wydziale Wsparcia Użytkownika z siedzibą w Szczecinie Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 114852 z dnia 3 lutego 2023 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretariatu w Sekcji Kadrowo-Organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 114388 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Starszy inspektor do spraw obsługi sekretarskiej oraz kancelaryjno-administracyjnej w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej Wydziału Organizacji i Techniki Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 113913 z dnia 18 stycznia 2023 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej - Oddział Kancelarii Jawnej w Sekcji Dokumentacji Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 112230 z dnia 14 grudnia 2022 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelarii tajnej w I (pierwszym) Oddziale Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 112173 z dnia 13 grudnia 2022 r.

Starszy specjalista do spraw logistyczno-administracyjnych, kadrowych oraz szkoleniowych w Referacie Organizacyjnym Wydziału V Informacji Migracyjnej Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 110439 z dnia 15 listopada 2022 r.

Inspektor do spraw wsparcia użytkownika w Wydziale Wsparcia Użytkownika z siedzibą w Szczecinie Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 110132 z dnia 11 listopada 2022 r.

Starszy specjalista do spraw księgowości i rozliczeń w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 109413 z dnia 3 listopada 2022 r.

Starszy specjalista do spraw budżetu i finansów w Referacie Ekonomicznym Wydziału Ekonomiczno-Organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 106550 z dnia 20 września 2022 r.

Inspektor do spraw utrzymywania w stałej sprawności technicznej sprzętu zasilającego - Sekcja Serwisu Wydziału Ewidencji i Serwisu Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 105808 z dnia 12 września 2022 r.

Starszy specjalista do spraw księgowości i rozliczeń Wydział Rachunkowości Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 99983 z dnia 3 czerwca 2022 r.

Starszy specjalista do spraw budżetu i finansów w Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 99779 z dnia 31 maja 2022 r.

Starszy specjalista do spraw ewidencji kadrowej w Sekcji I Wydziału Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 98740 z dnia 17 maja 2022 r.

Inspektor do spraw prowadzenia kancelarii ogólnej w Kancelarii Ogólnej Wydziału II Archiwum SG z siedzibą w Szczecinie Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 98527 z dnia 16 maja 2022 r.

Specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych w Wydziale Płac Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 97532 z dnia z dnia 23 kwietnia 2022 r.

Specjalista do spraw obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w Referacie Sprawozdawczości Wydziału Ekonomicznego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 94398 z dnia 9 marca 2022 r.

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Sekcja do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby/Pracy w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 91870 z dnia 1 lutego 2022 r.

Inspektor do spraw obsługi sekretarsko-kancelaryjnej dyrektora biura w Sekcji Recepcji Wydziału Organizacyjno–Prezydialnego Biura Prezydialnego Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 89769 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Sekcji do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby/Pracy w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 89105 z dnia 10 grudnia 2021 r.

Specjalista do spraw planowania budżetu w Sekcji Planowania Wydatków Rzeczowych Wydziału Budżetu Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 89078 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 87410 z dnia 12 listopada 2021 r.

Inspektor do spraw obsługi pisarskiej i transponowania tekstów aktów prawnych w Kierownictwie Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 87364 z dnia 10 listopada 2021 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Kancelarii Jawnej Sekcji Dokumentacji Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 86588 z dnia 28 października 2021 r.

Inspektor do spraw obsługi sekretariatu w Referacie Administracyjnym Wydziału Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 86525 z dnia 28 października 2021 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-finansowej w Wydziale ds. Lecznictwa Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 83737 z dnia 3 września 2021 r.

Specjalista do spraw budżetu i finansów środków zagranicznych (inne środki, FRONTEX) w Wydziale Środków Zagranicznych Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 83412 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Sekcja do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby/Pracy w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 83392 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Inspektor do spraw obsługi sekretariatu w Referacie Administracyjnym Wydziału Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 78145 z dnia 17 maja 2021 r.

Starszy specjalista do spraw ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych w Biurze Łączności i Informatyki, Wydział Ewidencji i Serwisu, Sekcja Ewidencyjno-Magazynowa


Ogłoszenie nr 76771 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelarii tajnej w II Oddziale Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 76745 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelarii tajnej w Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 76276 z dnia 26 marca 2021 r.

Inspektor do spraw obsługi bankowej w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 75649 z dnia 17 marca 2021 r.

Inspektor do spraw obsługi administracyjnej biura Referatu Kadrowo-Organizacyjnego Wydziału Ekonomicznego Biura Lotnictwa Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 73979 z dnia 9 lutego 2021 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Oddziale Kancelarii Jawnej Sekcji Dokumentacji Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 73055 z dnia 18 stycznia 2021 r.
Specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy Sekcji do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby/Pracy w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej

 


Ogłoszenie nr 73045 z dnia 15 stycznia 2021 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej Wydziału Ekonomiczno-Organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 72857 z dnia 12 stycznia 2021 r.

Inspektor do spraw obsługi bankowej w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 72852 z dnia 12 stycznia 2021 r.

Starszy specjalista do spraw nadzoru nad działalnością psychologiczną w Straży Granicznej w Wydziale ds. Lecznictwa Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 72913 z dnia 12 stycznia 2021 r.

Specjalista do spraw planowania budżetu w Sekcji Planowania Wydatków Rzeczowych, Wydziału Budżetu Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 72127 z dnia 15 grudnia 2020 r.

Specjalista do spraw budżetu i finansów zagranicznych (inne środki, FRONTEX) Wydziału Środków Zagranicznych Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 71969 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Starszy specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych Wydziału Płac Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 71030 z dnia 13 listopada 2020 r.
Inspektor do spraw: obsługi sekretarsko-kancelaryjnej dyrektora biura w Sekcji Recepcji Wydziału Organizacyjno – Prezydialnego Biura Prezydialnego Komendy Głównej Straży GranicznejOgłoszenie nr 70606 z dnia 13 listopada 2020 r.
Starszy specjalista do spraw: nadzoru nad inwestycjami i remontami w Straży Granicznej w zakresie dokumentacji formalno-prawnej i realizacji zadań budowlanych w Wydziale Infrastruktury Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej Ogłoszenie nr 70708 z dnia 9 listopada 2020 r.
Inspektor do spraw: obsługi kancelarii tajnej w I Oddziale Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży GranicznejOgłoszenie nr 70578 z dnia 9 listopada 2020 r.
Starszy Inspektor do spraw: realizacji kwerend w Sekcji Informacji Archiwalnej, Udostępniania i Kwerend Wydziału I (pierwszego) Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 69050 z dnia 1 października 2020 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelarii tajnej - Kancelaria Tajna Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 68371 z dnia 11 września 2020 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Oddziale Kancelarii Jawnej Sekcji Dokumentacji Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 68365 z dnia 11 września 2020 r.

Starszy inspektor do spraw kierowania, nadzorowania oraz planowania pracy w Oddziale Kancelarii Jawnej Sekcji Dokumentacji Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 67994 z dnia 3 września 2020 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej - Kancelaria Jawna Sekcji Dokumentacji Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 67723 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Starszy specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych - Wydział Płac Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 67406 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelarii tajnej - II Oddział Kancelarii Tajnej w Wydziale Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 67402 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Starszy specjalista do spraw ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych w Biurze Łączności i Informatyki, Wydział Ewidencji i Serwisu, Sekcja Ewidencyjno - Magazynowa


Ogłoszenie nr 67396 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Specjalista do spraw budżetu i finansów środków zagranicznych (inne środki, FRONTEX) - Wydział Środków Zagranicznych Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 67387 z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Specjalista do spraw planowania budżetu - Sekcja Planowania Wydatków Rzeczowych, Wydział Budżetu Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 66982 z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Starszy specjalista do spraw nadzoru nad inwestycjami i remontami w Straży Granicznej w zakresie dokumentacji formalno-prawnej i realizacji zadań budowlanych - Wydział Infrastruktury Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 65909 z dnia 21 lipca 2020 r.

Specjalista do spraw obsługi logistycznej - Referat Organizacyjny Wydziału V Informacji Migracyjnej Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komenda Główna Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 65865 z dnia 21 lipca 2020 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelarii tajnej - I Oddział Kancelarii Tajnej Kancelaria Tajna Wydział Ochrony Dokumentacji Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 64870 z dnia 1 lipca 2020 r.

Specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych - Wydział Płac Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 64859 z dnia 1 lipca 2020 r.

Starszy specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych - Wydział Płac Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 64794 z dnia 1 lipca 2020 r.

Specjalista do spraw planowania budżetu - Sekcja Planowania Wydatków Rzeczowych Wydział Budżetu Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 62119 z dnia 9 marca 2020 r.

Starszy specjalista do spraw nadzoru nad inwestycjami i remontami w Straży Granicznej w zakresie dokumentacji formalno-prawnej i realizacji zadań budowlanych - Wydział Infrastruktury Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 62127 z dnia 7 marca 2020 r.

Starszy specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych - Wydział Płac Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 62109 z dnia 7 marca 2020 r.

Starszy specjalista do spraw organizacyjno - administracyjnych w Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 61425 z dnia 21 lutego 2020 r.

Specjalista do spraw planowania budżetuSekcja Planowania Wydatków Rzeczowych Wydział Budżetu Biuro Finansów Komendy GłównejStraży Granicznej


Ogłoszenie nr 61203 z dnia 17 lutego 2020 r.

Starszy specjalista do spraw wdrożeń, oceny jakości i zakupu przedmiotów umundurowania - Wydział Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 60736 z dnia 11 lutego 2020 r.

Starszy specjalista do spraw nadzoru nad działalnością psychologiczną w Straży Granicznej w Wydziale do spraw Lecznictwa Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 59476 z dnia 11 stycznia 2020 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej - Wydział Organizacji i Naboru Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 58834 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Starszy specjalista do spraw wdrożeń, oceny jakości i zakupu przedmiotów umundurowania Wydział Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 58567 z dnia 12 grudnia 2019 r.

Specjalista do spraw planowania budżetu - Sekcja Planowania Wydatków Rzeczowych Wydział Budżetu Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 58300 z dnia 6 grudnia 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej - Oddział Kancelarii Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 58277 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Starszy specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych - Sekcja rachuby i Płac, Wydział Obsługi Finansowej Biura Finansów Komendy Głównej StrażyGranicznej


Ogłoszenie nr 58186 z dnia 4 grudnia 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi sekretarskiej w Wydziale Administracji i Ochrony Obiektów, Referat Administracyjny Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 58100 z dnia 2 grudnia 2019 r.

Starszy specjalista do spraw nadzoru nad działalnością psychologiczną w Straży Granicznej w Wydziale do Spraw Lecznictwa Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 57991 z dnia 29 listopada 2019 r.

Specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych w Sekcji Rachuby Płac Wydziału Obsługi Finansowej Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 57989 z dnia 29 listopada 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi dokumentacji dotyczącej projektów telekomunikacyjnych - Sekcja Realizacji Projektów i Usług Wydział Zarządzania Projektami Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 57700 z dnia 22 listopada 2019 r.

Starszy specjalista do spraw nadzoru nad inwestycjami i remontami w Straży Granicznej w zakresie dokumentacji formalno-prawnej i realizacji zadań budowlanych - Wydział Infrastruktury Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 57278 z dnia 14 listopada 2019 r.

Starszy specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych w Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 56314 z dnia 25 października 2019 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej - Wydział Organizacji i Naboru Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 56131 z dnia 24 października 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej - Kancelaria Jawna Wydziału Ochrony Dokumentacji Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 55874 z dnia 18 października 2019 r.

Starszy specjalista do spraw wdrożeń, oceny jakości i zakupu przedmiotów umundurowania - Wydział Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 55044 z dnia 4 października 2019 r.

Specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych Sekcji Rachuby Płac Wydziału Obsługi Finansowej Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 54610 z dnia 24 września 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi sekretarskiej w Wydziale Administracji i Ochrony Obiektów, Referat Administracyjny Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 54575 z dnia 21 września 2019 r.

Starszy specjalista do spraw audytu wewnętrznego oraz obsługi administracyjno-biurowej - Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 54412 z dnia 23 września 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi dokumentacji dotyczącej projektów telekomunikacyjnych - Sekcja Realizacji Projektów i Usług Wydział Zarządzania Projektami Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 53561 z dnia 6 września 2019 r.

Starszy specjalista do spraw budżetu i finansów środków zagranicznych (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, inne środki)-Wydział Środków Zagranicznych Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 53258 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Starszy specjalista do spraw opracowywania i opiniowania aktów prawnych oraz prowadzenia spraw etatowo-kadrowych i szkoleniowych w Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 52939 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelarii tajnej - I Oddział Kancelarii Tajnej Kancelaria Tajna Wydział Ochrony Dokumentacji Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 51805 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelarii tajnej Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 51758 z dnia 31 lipca 2019 r.

Specjalista do spraw obsługi funduszy zagranicznych w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 51681 z dnia 31 lipca 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Kancelarii Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 49831 z dnia 25 czerwca 2019 r.

Inspektor do spraw: ustalania terminów badań psychofizjologicznych, sporządzania sprawozdań z badań psychofizjologicznych oraz prowadzenia rejestru tych badań w Wydziale Badań i Ocen Kadrowych w Biurze Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 49447 z dnia 15 czerwca 2019 r.

 Audytor wewnętrzny do spraw: audytu wewnętrznego Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 49386 z dnia 15 czerwca 2019 r.

Starszy specjalista do spraw: ds. budżetu i finansów, obsługa środków europejskich i Unii Europejskiej (FRONTEX) w Wydziale Środków Zagranicznych Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej

 


Ogłoszenie nr 48991 z dnia 15 czerwca 2019 r.

Starszy specjalista do spraw: budżetu i finansów środków zagranicznych (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, inne środki) Wydział Środków Zagranicznych


Ogłoszenie nr 48660 z dnia 6 czerwca 2019 r.

Inspektor do spraw: obsługi kancelaryjno-biurowej Zarządu Referat ds. Administracyjnych Wydział V Administracyjno-Techniczny Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 48301 z dnia 29 maja 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi biura przepustek w Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 47788 z dnia 21 maja 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Kancelarii Jawnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 47557 z dnia 18 maja 2019 r.

Inspektor do spraw rozliczeń usług telekomunikacyjnych w Sekcji Realizacji Projektów i Usług Wydział Zarządzania Projektami  Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 47450 z dnia 16 maja 2019 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelarii tajnej w Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 47053 z dnia 9 maja 2019 r.

Starszy specjalista do spraw opracowywania i opiniowania aktów prawnych oraz prowadzenia spraw etatowo-kadrowych i szkoleniowych w Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 46615 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Starszy specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych w Sekcji Rachuby i Płac Wydziału Obsługi Finansowej Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 45398 z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 45110 z dnia 28 marca 2019 r.

Starszy specjalista do spraw budżetu i finansów, obsługa środków europejskich i Unii Europejskiej (FRONTEX) w Wydziale Środków Zagranicznych Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 44866 z dnia 26 marca 2019 r.

Specjalista do spraw budżetu i finansów środków zagranicznych w Wydziale Środków Zagranicznych Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 44860 z dnia 26 marca 2019 r.

Starszy specjalista do spraw budżetu i finansów środków zagranicznych (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, inne środki) w Wydziale Środków Zagranicznych Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 42595 z dnia 12 lutego 2019 r.

Starszy specjalista do spraw opracowywania i opiniowania aktów prawnych oraz prowadzenia spraw etatowo-kadrowych i szkoleniowych w Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 42212 z dnia 6 lutego 2019 r.

Starszy specjalista do spraw księgowości i rozliczeń w Wydziale Obsługi Finansowej Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogoszenie nr 40739 z dnia 11 stycznia 2019 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretariatu w Wydziale Ekonomicznym Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 40622 z dnia 10 stycznia 2019 r.

Specjalista do spraw budżetu i finansów środków zagranicznych w Wydziale Środków Zagranicznych Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 40428 z dnia 9 stycznia 2019 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Wydziale Ekonomiczno - Organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 40261 z dnia 1 stycznia 2019 r.

Audytor wewnętrzny do spraw audytu wewnętrznego - Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 40154 z dnia 29 grudnia 2018 r.

Sekretarz kierownika urzędu Sekcja Recepcji Wydziału I Prezydialnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 40084 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Audytor wewnętrzny do spraw audytu wewnętrznego - Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 39218 z dnia 8 grudnia 2018 r.

Starszy specjalista do spraw inżynierii włókienniczej (rozwoju przedmiotów umundurowania i badań użytkowych oraz zakupów) Wydziału Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 38833 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Starszy specjalista do spraw inżynierii włókienniczej (rozwoju przedmiotów umundurowania i badań użytkowych oraz zakupów) Wydziału Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 38819 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Specjalista do spraw obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa "TREZOR" - Referat Sprawozdawczości, Wydział Ekonomiczny Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 38521 z dnia 28 listopada 2018 r.

Starszy specjalista do spraw księgowości i rozliczeń w Wydziale Obsługi Finansowej Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 38200 z dnia 21 listopada 2018 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretariatu - Wydział Ekonomiczny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 37456 z dnia 7 listopada 2018 r.

Specjalista do spraw obsługi funduszy zagranicznych w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej Wydział VI Funduszy Zagranicznych


Ogłoszenie nr 37094 z dnia 6 listopada 2018 r.

Inspektor do spraw rozliczeń usług telekomunikacyjnych - Sekcja Realizacji Projektów i Usług Wydział Zarządzania Projektami, Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 35604 z dnia 9 października 2018 r.

Starszy specjalista do spraw księgowości i rozliczeń w Wydziale Obsługi Finansowej Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 34974 z dnia 28 września 2018 r.

Audytor wewnętrzny - Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 34299 z dnia 20 września 2018 r.

Starszy specjalista do spraw: księgowości i rozliczeń w Wydziale Obsługi Finansowej Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 32241 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Starszy specjalista do spraw księgowości i rozliczeń w Wydziale Obsługi Finansowej Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 32049 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Inspektor do spraw obsługi archiwizacyjno-biurowej Wydziału, Wydział Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 31321 z dnia 28 lipca 2018 r.

Specjalista do spraw: budżetu i finansów środków zagranicznych w Wydziale Środków Zagranicznych Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 30685 z dnia 18 lipca 2018 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretariatu w Wydziale Ekonomicznym Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 30344 z dnia 12 lipca 2018 r.

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 29642 z dnia 2 lipca 2018 r.

Starszy specjalista do spraw księgowości i rozliczeń w Wydziale Obsługi Finansowej Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 29133 z dnia 22 czerwca 2018 r.

Audytor wewnętrzny do spraw audytu wewnętrznego w Audycie Wewnętrznym Komendy Głównej Straży Granicznej
 


Ogłoszenie nr 28463 z dnia 14.06.2018 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej - Wydział Ekonomiczno-Organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 27227 z dnia 17.05.2018 r.

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowis Samodzielnych w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 23837 z dnia 14 marca 2018 r.

Audytor wewnętrzny do spraw audytu wewnętrznego - Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 22243 z dnia 15 lutego 2018 r.

Starszy inspektor do spraw przyjmowania i gromadzenia zasobu archiwalnego Wydziału II Archiwum Straży Granicznej Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 22205 z dnia 14 lutego 2018 r.

Inspektor do spraw ewidencji i nadzoru technicznego nad urządzeniami teleinformatycznymi Sekcji Serwisu Wydziału Ewidencji i Serwisu Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 21353 z dnia 27 stycznia 2018 r.

Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 20155 z dnia 5 stycznia 2018 r.

Starszy specjalista do spraw prowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych w Biurze Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 18799 z dnia 1 grudnia 2017 r.

Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej
 


Ogłoszenie nr 18146 z dnia 21 listopada 2017 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Ekonomicznego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 17603 z dnia 9 listopada 2017 r.

Inspektor do spraw ewidencji i nadzoru technicznego nad urządzeniami teleinformatycznymi Sekcji Serwisu Wydziału Ewidencji i Serwisu Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 17024 z dnia 27 października 2017 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej Wydziału Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 16554 z dnia 12 października 2017 r.

Specjalista do spraw identyfikacji cudzoziemców, realizacji międzynarodowych umów o readmisji oraz organizacji powrotów w Sekcji Afryki i Azji Południowej Wydziału II Identyfikacji i Powrotów Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 16159 z dnia 4 października 2017 r.

Inspektor do spraw obsługi sekretarskiej w Wydziale Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
Ogłoszenie nr 15359 z dnia 14 września 2017 r.

Starszy Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej

 Ogłoszenie nr 14777 z dnia 5 września 2017 r.

Specjalista do spraw obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR Referat Sprawozdawczości Wydziału Ekonomicznego Biura Finansów Komendy Głównej Straży GranicznejOgłoszenie nr 14108 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Inspektor do spraw obsługi biura przepustek Sekcja Ochrony Fizycznej Wydziału Administracji i Ochrony Obiektów Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
 


Ogłoszenie nr 10459 z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Inspektor do spraw skarg, wniosków, petycji oraz kontroli problematyki administracyjnej w Wydziale III - Skarg, Wniosków i Kontroli Problematyki Administracyjnej Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 10184 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Starszy specjalista ds bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 8574 z dnia 17 lutego 2017 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Biurze Prawnym Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 8442 z dnia 14 lutego 2017 r.

Starszy specjalista ds bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 7646 z dnia 20 stycznia 2017 r.

Specjalista do spraw obsługi funduszy zagranicznych w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG Wydział VI Funduszy Zagranicznych Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG


Ogłoszenie nr 7001 z dnia 3 stycznia 2017 r.

Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych w Kierownictwie Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 6543 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Inspektor do spraw obsługi sekretarskiej, Referat Administracyjny Wydział Administracji i Ochrony Obiektów Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 6534 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Starszy specjalista do spraw obsługi kadrowej pracowników KGSG Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 6369 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Inspektor do spraw obsługi archiwizacyjno-biurowej Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 5538 z dnia 17 listopada 2016 r.

Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych Kierownictwa Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 5447 z dnia 16 listopada 2016 r.

Starszy specjalista do spraw obsługi funduszy zagranicznych w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG Wydział VI Funduszy Zagranicznych Zarządu do Spraw Cudzoziemców


Ogłoszenie nr 4384 z dnia 11 października 2016 r.

Specjalista do spraw obsługi logistycznej Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG Wydziału V Informacji Migracyjnej Zarządu do Spraw Cudzoziemców


Ogłoszenie nr 4179 z dnia 5 października 2016 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej w Kancelarii Jawnej Wydziału Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 3191 z dnia 6 września 2016 r.

Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Stanowisk Samodzielnych Kierownictwa Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 2879 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Specjalista do spraw obsługi kadrowej pracowników KGSG Sekcja I Wydział Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 2878 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Starszy specjalista do spraw obsługi kadrowej pracowników KGSG Sekcja I Wydział Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 2874 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Inspektor do spraw opracowania zasobu archiwalnego Sekcja Opracowania Zasobu Wydziału I Archiwum Straży Granicznej Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej

 


Ogłoszenie nr 2571 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Inspektor do spraw kancelaryjnych w Kancelarii Jawnej Wydziału Ekonomicznego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 2177 z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Inspektor do spraw kancelaryjnych w Wydziale Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

 


Ogłoszenie nr 2012 z dnia 29 lipca 2016 r.

Sekretarz do spraw obsługi sekretariatu: Referat do spraw Organizacyjnych w Kierownictwie Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 1743 z dnia 21 lipca 2016 r.

Specjalista do spraw obsługi funduszy zagranicznych w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG Wydział VI Funduszy Zagranicznych Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG


Ogłoszenie nr 1136 z dnia 4 lipca 2016 r.

Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej Kancelaria Jawna Wydziału Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej

 


Ogłoszenie nr 1049 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Inspektor do spraw opracowania zasobu archiwalnego Sekcja Opracowania Zasobu Wydziału I Archiwum Straży Granicznej Biuro Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 842 z dnia 23 czerwca 2016 r.

Inspektor do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Prawnym Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 670 z dnia 17 czerwca 2016 r.

Inspektor do spraw kancelaryjnych w Wydziale Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej


Ogłoszenie nr 338 z dnia 08 czerwca 2016 r.

Specjalista do spraw obsługi kadrowej pracowników KGSG w Wydziale Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

 


 

Ogłoszenie nr: 181377
• Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
• Komendant Główny Straży Granicznej
• poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
• starszy specjalista
• do spraw obsługi kadrowej pracowników KGSG
• w Wydziale Spraw Osobowych KGSG

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
• Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
• Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w celu przekazania tych dokumentów pracownikom oraz komórce wypłacającej świadczenia finansowe,
• opiniowanie i przygotowywanie propozycji rozwiązań problemów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w celu dostarczenia konkretnych rozwiązań,
• ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach, w celu przekazania komórkom wypłacającym świadczenia finansowe informacji na temat wysokości należnych świadczeń,
• prowadzenie i aktualizowanie książki obsady etatowej, przestrzeganie limitu zatrudnienia w przydzielonych komórkach organizacyjnych, w celu nadzoru nad obsadzaniem stanowisk oraz przekazywanie miesięcznych rozliczeń etatowo - ewidencyjnych komórce finansowej, w celu dostarczenia aktualnych informacji,
• koordynowanie procesu sporządzania ocen pracowniczych (pierwsza ocena w służbie cywilnej, ocena okresowa w służbie cywilnej), indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz organizowanie służby przygotowawczej pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
• dokonywanie okresowych kontroli kart ewidencji czasu pracy pracowników, w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowością prowadzenia przedmiotowej dokumentacji w przydzielonych komórkach organizacyjnych, a także prowadzenie kart urlopowych i absencji pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu dostarczenia aktualnych informacji,
• zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
• przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji w sprawach emerytalno - rentowych, w celu przekazania jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca samodzielna administracyjno - biurowa,
- praca w siedzibie urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
- narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
• wykształcenie: wyższe
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej pracowników
• pozostałe wymagania niezbędne:
• pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
• znajomość przepisów prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
• znajomość ustawy o służbie cywilnej, umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
• obsługa komputera,
• komunikatywność, terminowość, skrupulatność.

wymagania dodatkowe
• wykształcenie: prawnicze, administracyjne lub pokrewne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
Inne dokumenty i oświadczenia
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:
15-06-2016

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem "oferta pracy – starszy specjalista BKiSz KGSG oraz numer ogłoszenia"

Inne informacje:
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2299 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/korpus-sluzby-cywilnej/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem) dokumenty i oświadczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne - z lekkim stopniem niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 


• Ogłoszenie nr: 177578
• Data ukazania się ogłoszenia: 9 lutego 2016 r.


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
• Komendant Główny Straży Granicznej
• poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
• specjalista
• do spraw ewidencji materiałowej
• w Wydziale Ekonomicznym Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
• Liczba stanowisk pracy: 1
 

Adres urzędu
Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
• Warszawa
• 00 – 463 Warszawa
ul. Podchorążych 38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie ewidencji paliw lotniczych i produktów MPS oraz środków trwałych, a także sporządzanie dokumentacji przychodowo – rozchodowej z tym związanej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
• opracowywanie dokumentacji analitycznej i sprawozdawczej ze stanów magazynowych paliw lotniczych i produktów MPS,
• kontrolowanie dokumentacji stanów magazynowych paliw lotniczych i produktów MPS prowadzonej w zamiejscowych wewnętrznych komórkach organizacyjnych,
• analizowanie informacji spływających z zamiejscowych wewnętrznych komórek organizacyjnych o stanach magazynowych paliw lotniczych i produktów MPS oraz potrzebach w tym zakresie, a następnie podejmowanie stosownych przedsięwzięć w celu zapewnienia płynności w ich dostawach,
• uczestniczenie w pracach komisji przetargowych przygotowujących materiały niezbędne do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu paliw lotniczych i produktów MPS,
• współpracowanie z Jednostkami Wojskowymi w zakresie depozytu paliwa lotniczego.
 

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca biurowa,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
- wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca w pomieszczeniu biurowym,
- praca w godzinach 8.15-16.15,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa urządzeń biurowych (faks, telefon i skaner, niszczarki dokumentów),
- budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych - brak wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

• wykształcenie: wyższe
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
• pozostałe wymagania niezbędne:
• pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
• umiejętność opracowywania analiz, materiałów i sprawozdań,
• umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
• umiejętność pracy w zespole.
 

wymagania dodatkowe
• wykształcenie: ekonomiczne,
• doświadczenie: 6 miesięcy pracy zawodowej związanej z prowadzeniem ewidencji finansowej lub materiałowej.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 

Inne dokumenty i oświadczenia
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
Termin składania dokumentów:
19-02-2016
 

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem „oferta pracy – specjalista w Wydziale Ekonomicznym Zarządu Granicznego KGSG oraz numer ogłoszenia”.
 

Inne informacje:
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1700 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/korpus-sluzby-cywilnej/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem) dokumenty i oświadczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne - z lekkim stopniem niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


•    Ogłoszenie nr: 177480
•    Data ukazania się ogłoszenia: 5 lutego 2016 r.

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
•    Komendant Główny Straży Granicznej
•    poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
•    radca prawny
•    do spraw obsługi prawnej
•    w Referacie Pomocy Prawnej Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej

•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1
 

Adres urzędu
Komenda Główna Straży Granicznej 
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
•    Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    opracowywanie opinii prawnych na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej,
•    rozstrzyganie wątpliwości prawnych przedstawionych w formie pisemnych opinii prawnych przez radców prawnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej lub terenowych organów Straży Granicznej,
•    zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Głównego Straży Granicznej w postępowaniach toczących się przed sądami w sprawach nie wynikających z zakresu działania pozostałych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej lub na jego polecenie,
•    opiniowanie projektów normatywnych aktów prawnych opracowywanych w Komendzie Głównej Straży Granicznej,
•    opracowywanie stanowiska Komendy Głównej Straży Granicznej dotyczącego projektów normatywnych aktów prawnych, na podstawie opinii właściwych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,
•    udział w konferencjach uzgodnieniowych dotyczących projektów normatywnych aktów prawnych,
•    zgłaszanie dyrektorowi Biura Prawnego KGSG lub jego zastępcy uzasadnionych potrzeb nowelizacji obowiązujących normatywnych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Straży Granicznej, ich uchylania i wydawania nowych, a w przypadkach ich wstępnej akceptacji przekazywanie wniosku do realizacji Referatowi Legislacji Biura Prawnego KGSG,
•    współpraca z radcami prawnymi wykonującymi obsługę prawną w komórkach organizacyjnych KGSG i terenowych organach Straży Granicznej w celu jednolitego stosowania prawa.
 

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu
- praca często pod presją czasu 
- stres związany z kontaktami zewnętrznymi oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz – 
udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Stałe godziny pracy (8.15-16.15). Praca biurowa, wykonywana jest w budynku mieszczącym się w Warszawie przy Al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym, z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks niszczarka, skaner.


Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
•    wykształcenie: wyższe prawnicze
•    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej
•    pozostałe wymagania niezbędne:
•    pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
•    wpis na listę radców prawnych,
•    komunikatywność,
•    odporność na stres,
•    umiejętność pracy pod presją.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
•    kopie dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych.
 

Inne dokumenty i oświadczenia
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
•    kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Termin składania dokumentów:
15-02-2016

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem "oferta pracy – radca prawny BP KGSG oraz numer ogłoszenia"

Inne informacje:
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 3815 zł. netto + dodatek za wysługę lat, 
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie, 
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, 
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/korpus-sluzby-cywilnej/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem) dokumenty i oświadczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne - z lekkim stopniem niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


•    Ogłoszenie nr: 177416

•    Data ukazania się ogłoszenia: 4 lutego 2016 r.

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
•    Komendant Główny Straży Granicznej
•    poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
•    starszy specjalista
•    do spraw identyfikacji cudzoziemców, realizacji międzynarodowych umów o readmisji oraz porozumień międzynarodowych
•    w Wydziale II Identyfikacji i Powrotów Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej
•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1
 

Adres urzędu
Komenda Główna Straży Granicznej 
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
 

Miejsce wykonywania pracy:
•    Warszawa
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    utrzymuje bieżącą współpracę z Przedstawicielstwami Dyplomatycznymi i Urzędami Konsularnymi innych Państw w kraju oraz za granicą w zakresie potwierdzania tożsamości i uzyskiwania zastępczych dokumentów podróży na powrót do kraju pochodzenia. Korespondencja oraz negocjacje w sprawie potwierdzania tożsamości cudzoziemców prowadzone są w języku angielskim,
•    organizuje wydalenia przymusowe cudzoziemców do kraju pochodzenia drogą lotniczą w ramach lotów rejsowych oraz czarterowych. Dokonuje zakupu biletów lotniczych dla wydalanych cudzoziemców oraz funkcjonariuszy eskortujących cudzoziemca. Przygotowuje pobyt eskorty w państwie trzecim, rezerwuje miejsca noclegowe,
•    współpracuje z terenowymi jednostkami SG oraz jednostkami służb granicznych innych państw, z którymi strona polska zawarła porozumienie w zakresie realizacji umów o readmisji. Negocjuje w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska dla obu krajów w sytuacji początkowej rozbieżności interesów. Uczestniczy w spotkaniach międzynarodowych dotyczących readmisji w charakterze eksperta,
•    współpracuje z oficerami łącznikowymi innych państw w zakresie praktycznej identyfikacji cudzoziemców, udzielania pomocy prawnej, informacyjnej lub innej związanej z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w stosunku do cudzoziemców,
•    wykonuje tłumaczenia z języka angielskiego oraz prowadzi bieżącą korespondencję w języku ang. Przygotowuje materiały merytoryczne w językach obcych wykorzystywane w czasie spotkań delegacji zagranicznych oraz obsługuje delegacje zagraniczne przyjeżdżające do Polski w związku z procedurą potwierdzenia tożsamości i uzyskiwania zastępczych dokumentów podróży na powrót do kraju pochodzenia,
•    uczestniczy w spotkaniach, seminariach, grupach roboczych w kraju i za granicą w zakresie problematyki wydaleniowej, organizowanych przez przedstawicieli innych organów właściwych w sprawach cudzoziemców oraz przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe,
•    organizuje i przeprowadza projekty na rzecz państw trzecich w zakresie wzmocnienia współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców finansowanych ze środków unijnych w ramach EFPI. Dokonuje przygotowania merytorycznego spotkania oraz logistycznego w zakresie zakupu biletów lotniczych oraz rezerwacji miejsc noclegowych dla przedstawicieli delegacji zagranicznych.
 

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
- praca samodzielna, w siedzibie urzędu, konieczność wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych,
- stres związany kontaktami zewnętrznymi (cudzoziemcy oraz placówki dyplomatyczne) i obsługą delegacji zagranicznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Stałe godziny pracy (8.15 – 16.15). Praca biurowa, wykonywana w budynku mieszczącym się w Warszawie przy Al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym, z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner.
 

Inne 
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
•    wykształcenie: wyższe
•    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy międzynarodowej z przedstawicielami innych państw (trzecich oraz członkowskich UE)

pozostałe wymagania niezbędne:
•    pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
•    znajomość jęz. angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
•    umiejętność negocjacji,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych,
•    umiejętność analitycznego myślenia oraz przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,
•    odporność na stres,
•    znajomość przepisów dot. cudzoziemców,
•    wiedza z zakresu konkretnych przepisów prawa (ustawa o cudzoziemcach, ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony),
•    umiejętność stosowania prawa w praktyce,
•    umiejętność analitycznego myślenia,
•    umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych.
wymagania dodatkowe
•    znajomość jęz. rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
•    kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie,
Inne dokumenty i oświadczenia
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
•    kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
 

Termin składania dokumentów:
14-02-2016
 

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem "oferta pracy – starszy specjalista w Wydziale II identyfikacji i Powrotów ZdsC KGSG oraz numer ogłoszenia"
 

Inne informacje:
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2300 zł. netto + dodatek za wysługę lat, 
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie, 
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, 
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem) dokumenty i oświadczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne - z lekkim stopniem niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


•    Ogłoszenie nr: 177340
•    Data ukazania się ogłoszenia: 2 lutego 2016 r.


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
•    Komendant Główny Straży Granicznej
•    poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
•    inspektor
•    do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej oraz sekretarskiej
•    w Wydziale V Informacji Migracyjnej Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1
 

Adres urzędu
Komenda Główna Straży Granicznej 
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
 

Miejsce wykonywania pracy:
•    Warszawa
•    
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    przyjmuje i ewidencjonuje w urządzeniach ewidencyjnych pisma wchodzące do Zarządu, odbiera pocztę intranetową i internetową Zarządu oraz ewidencjonuje i przygotowuje dokumenty wytwarzane przez funkcjonariuszy i pracowników Zarządu do wysyłania za pomocą urządzenia faxowego lub poczty specjalnej, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
•    zgodnie z dekretacją dyrektora Zarządu lub naczelników Wydziałów przerejestrowuje korespondencję oraz wydaje ją osobom wskazanym w dekretacji, w celu zapewnienia rozliczenia się z dokumentów,
•    odbiera rozmowy telefoniczne (często w języku angielskim) od interesantów, w czasie których przeprowadza wstępne ustalenia na temat rodzaju sprawy lub problemu, w celu udzielenia odpowiedzi bądź przekazania sprawy osobie właściwej pod względem merytorycznym,
•    w uzgodnieniu z kierownictwem Zarządu koordynuje wyjazdy samochodu służbowego, będącego 
w dyspozycji Zarządu, w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora i jego zastępców oraz pracowników Zarządu,
•    systematycznie porządkuje posiadany zasób dokumentów oraz przygotowuje dokumentację do brakowania lub archiwizacji oraz zdejmuje z ewidencji dokumenty wyszczególnione w zatwierdzonym protokole brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych - oznaczonych symbolem „Bc”, 
w celu zapewnienia dokumentom właściwej ochrony,
•    uczestniczy w przygotowywaniu zapotrzebowania na materiały biurowe i piśmienne oraz zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, zaopatruje funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zarządu, w celu wsparcia ich w bieżącej pracy,
•    prowadzi terminarz spotkań Dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG oraz jego Zastępców.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

- praca samodzielna, kancelaryjno- administratorska oraz sekretarska, w siedzibie urzędu;
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Stałe godziny pracy (8.15 – 16.15). Praca biurowa, wykonywana w budynku mieszczącym się 
w Warszawie przy Al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym, z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami 
z samozamykaczami, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner.

Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
•    wykształcenie: średnie
•    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub w administracyjnej
•    pozostałe wymagania niezbędne:
•    pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
•    umiejętność pracy w środowisku WINDOWS,
•    rzetelność, terminowość, komunikatywność, kreatywność,
•    umiejętność rozwiązywania problemów,
•    umiejętność podejmowania decyzji.
wymagania dodatkowe
•    znajomość przepisów z zakresu rejestracji i obiegu dokumentów.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
•    kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.
Inne dokumenty i oświadczenia
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
•    kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
Termin składania dokumentów:
12-02-2016

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem "oferta pracy – inspektor obsługi kancelaryjno-administracyjnej oraz sekretarskiej ZdsC KGSG oraz numer ogłoszenia"

Inne informacje:
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1700 zł. netto + dodatek za wysługę lat, 
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie, 
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, 
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem) dokumenty i oświadczenia.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne - z lekkim stopniem niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 


•    Ogłoszenie nr: 175688
•    Data ukazania się ogłoszenia: 01 grudnia 2015 r.
 

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie 
•    Komendant Główny Straży Granicznej 
•    poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 
•    inspektor do spraw kancelaryjnych w Wydziale Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej 
•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
•    ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1
 

Adres urzędu
Komenda Główna Straży Granicznej 
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa 

Miejsce wykonywania pracy:
•    Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
•    prowadzenie trwałych i pomocniczych urządzeń ewidencyjnych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów służbowych, 
•    przekazywanie dokumentów służbowych funkcjonariuszom/pracownikom celem zapewnienia terminowej realizacji zadań służbowych, 
•    kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji spraw zakończonych celem przekazania do archiwum, 
•    udzielanie wykonawcom merytorycznym wskazówek odnośnie sposobu postępowania z dokumentacją służbową celem wyeliminowania ewentualnych niedociągnięć w zakresie realizacji strony formalnej wytwarzania i obiegu dokumentów, 
•    prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli oraz elektronicznych nośników informacji celem prawidłowego funkcjonowania biura, 
•    sprawdzanie doraźne rejestrów dokumentacji w celu porównania stanu faktycznego z ewidencyjnym oraz rozliczanie z pobranych dokumentów wykonawców merytorycznych odchodzących z komórki organizacyjnej, 
•    prowadzenie bieżącej kontroli postępowań z dokumentami, które zostały udostępnione funkcjonariuszom i pracownikom BKiSz KGSG. 
 

Warunki pracy
•    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca samodzielna administracyjno-biurowa,
- praca w siedzibie urzędu,
- wysiłek fizyczny – praca z aktami, 
- permanentna obsługa klientów indywidualnych (kontakty związane w celu nadawania oraz odbioru korespondencji kierowanej z /do BKiSz KGSG),
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka.

•    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e 

•    wykształcenie: średnie 
•    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjnej
 

pozostałe wymagania niezbędne:
o    komunikatywność, 
o    umiejętność interpretacji przepisów, 
o    umiejętność pracy w zespole, 
o    czytelny charakter pisma, 
o    umiejętność działania w sytuacjach stresowych, 
o    pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych. 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe. 
 

Inne dokumenty i oświadczenia: 
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
•    kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje 
 

Termin składania dokumentów: 
11-12-2015 

Miejsce składania dokumentów: 
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem "oferta pracy - inspektor BKiSZ KGSG oraz numer ogłoszenia"
 

Inne informacje: 
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1700 zł. netto + dodatek za wysługę lat, 
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie, 
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, 
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


•    Ogłoszenie nr: 175605
•    Data ukazania się ogłoszenia: 27 listopada 2015 r.

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie 
•    Komendant Główny Straży Granicznej 
•    poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 
•    główny specjalista do spraw opiniowania, uzgadniania i opracowywania projektów aktów Unii Europejskiej oraz innych aktów prawnych  w Referacie Legislacji Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej 

•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1
 

Adres urzędu
02-514 Warszawa
al. Niepodległości 100 
 

Miejsce wykonywania pracy:
•    Warszawa
   
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
•    opiniowanie projektów aktów prawnych Unii Europejskiej przesyłanych do uzgodnień, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, organizacji i funkcjonowania Straży Granicznej; 
•    udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów umów międzynarodowych, wdrażających prawo Unii Europejskiej, lub projektów porozumień z podmiotami Unii Europejskiej, w tym opracowywanie projektów wymaganych instrukcji negocjacyjnych i uzasadnień tych projektów, uczestniczenie w negocjacjach, ich współorganizowanie, a także koordynowanie prac dot. wejścia w życie tych umów lub porozumień; 
•    analiza prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym funkcjonowania Straży Granicznej oraz przedstawianie wniosków dotyczących zmian w obowiązujących przepisach prawa; 
•    opracowywanie informacji, wykazów i zestawień obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym Straży Granicznej; 
•    udział, w zakresie dotyczącym Straży Granicznej, w pracach zespołów dotyczących opracowywania, wdrożenia i stosowania prawa Unii Europejskiej, a także pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej, zespołów roboczych i konsultacyjnych Komisji Europejskiej lub Agencji „FRONTEX” oraz w konferencjach w tych sprawach; 
•    informowanie dyrektora Biura lub jego zastępcy o aktualnym stanie prac związanych z dostosowaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej oraz o istotnych inicjatywach i projektach pozostających w związku ze współpracą w ramach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; 
•    sporządzanie dla potrzeb Biura, w zakresie posiadanych umiejętności tłumaczenia roboczego projektów aktów prawnych oraz korespondencji z tym związanej, w szczególności w celu weryfikacji ich prawidłowości. 
 

Warunki pracy
•    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu;
- praca często pod presją czasu; 
- stres związany z kontaktami zewnętrznymi oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz – 
udział w Komisjach Prawniczych, posiedzeniach Podkomisji i Komisji Sejmu i Komisji Senatu.

•    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stałe godziny pracy (8.15-16.15). Praca biurowa, wykonywana jest w budynku mieszczącym się w Warszawie przy Al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym, z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks niszczarka, skaner.


Inne 
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e 
•    wykształcenie: wyższe prawnicze 
•    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej związanej z opracowywaniem aktów prawnych UE.

pozostałe wymagania niezbędne:
o    język angielski: poziom B2; 
o    pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych; 
o    wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystywania; 
o    umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli; 
o    obsługa programów komputerowych. 

wymagania dodatkowe 
•    komunikatywność; 
•    kreatywność; 
•    umiejętności analityczne. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe; 
•    kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 
 

Inne dokumenty i oświadczenia: 
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
•    kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji. 
 

Termin składania dokumentów: 
07-12-2015 

Miejsce składania dokumentów: 
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej 
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem „oferta pracy – główny specjalista BP KGSG oraz numer ogłoszenia”

Inne informacje: 
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 3300 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń, 
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, 
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


•    Ogłoszenie nr: 175158
•    Data ukazania się ogłoszenia: 13 listopada 2015 r.

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
•    Komendant Główny Straży Granicznej
•    poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
•    sekretarz dyrektora biura
•    do spraw obsługi sekretarsko-biurowej
•    w Wydziale Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia KGSG

•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
•    ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1
 

Adres urzędu:
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
•    Warszawa
•    
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora oraz zastępców w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów biurze;
•    prowadzenie pomocniczej ewidencji dokumentów wchodzących i wychodzących z biura w celu zapewnienia właściwego ich obiegu;
•    prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w biurze w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora i pracowników biura;
•    przygotowywanie i obsługa organizacyjno-reprezentacyjna spotkań z przedstawicielami komórek kadrowych urzędów centralnych oraz delegacji zagranicznych w celu wsparcia w bieżącej pracy kierownictwa biura;
•    redagowanie krótkich pism na polecenie Dyrektora biura w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora i pracowników biura.
 

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu 
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Stałe godziny pracy (8.15-16.15). Praca biurowa, wykonywana jest w budynku mieszczącym się w Warszawie przy al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym,
z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner.

Inne 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
•    wykształcenie: średnie
•    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
•    pozostałe wymagania niezbędne:
•    pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;
•    umiejętność pracy w zespole;
•    dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
•    komunikatywność.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
 

Inne dokumenty i oświadczenia
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
•    kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 

Termin składania dokumentów:
23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej 
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem „oferta pracy – sekretarz dyrektora ds. obsługi sekretarsko-biurowej BKiSz KGSG oraz numer ogłoszenia”

Inne informacje:
- Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1685,55 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń, 
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, 
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


•    Ogłoszenie nr: 174054
•    Data ukazania się ogłoszenia: 10 października 2015 r.
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie 
•    Komendant Główny Straży Granicznej 
•    poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 
•    inspektor 
•    do spraw kancelaryjnych 
•    w Wydziale Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej 
•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
•    ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
 

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1
 

Adres urzędu:
Komenda Główna Straży Granicznej 
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa 
 

Miejsce wykonywania pracy:
•    Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
•    prowadzenie trwałych i pomocniczych urządzeń ewidencyjnych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów służbowych, 
•    przekazywanie dokumentów służbowych funkcjonariuszom/pracownikom celem zapewnienia terminowej realizacji zadań służbowych, 
•    kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji spraw zakończonych celem przekazania do archiwum, 
•    udzielanie wykonawcom merytorycznym wskazówek odnośnie sposobu postępowania z dokumentacja służbową celem wyeliminowania ewentualnych niedociągnięć w zakresie realizacji strony formalnej wytwarzania i obiegu dokumentów, 
•    prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli oraz elektronicznych nośników informacji celem prawidłowego funkcjonowania biura, 
•    sprawdzanie doraźne rejestrów dokumentacji w celu porównania stanu faktycznego z ewidencyjnym oraz rozliczanie z pobranych dokumentów wykonawców merytorycznych odchodzących z komórki organizacyjnej, 
•    prowadzenie bieżącej kontroli postępowań z dokumentami, które zostały udostępnione funkcjonariuszom i pracownikom BKiSz KGSG. 
 

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

- praca samodzielna administracyjno-biurowa,
- praca w siedzibie urzędu,
- wysiłek fizyczny – praca z aktami, 
- permanentna obsługa klientów indywidualnych ( kontakty związane w celu nadawania oraz odbioru korespondencji kierowanej z /do BKiSz KGSG),
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów
przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e 
•    wykształcenie: średnie 
•    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjnej
•    pozostałe wymagania niezbędne:

 • komunikatywność, 
 • umiejętność interpretacji przepisów, 
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • czytelny charakter pisma, 
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, 
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych. 
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, 
•    kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. 
 

Inne dokumenty i oświadczenia 
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 

Termin składania dokumentów: 
20-10-2015 
 

Miejsce składania dokumentów: 
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
al. Niepodległości 100 
02-514 Warszawa

Inne informacje: 
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1700 zł. netto + dodatek za wysługę lat, 
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie, 
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty 
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych 
w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, 
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 


•    Ogłoszenie nr: 173085
•    Data ukazania się ogłoszenia: 12 września 2015 r.

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
•    Komendant Główny Straży Granicznej
•    poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
•    główny specjalista
•    do spraw opiniowania, uzgadniania i opracowywania projektów aktów Unii Europejskiej oraz innych aktów prawnych
•    w Referacie Legislacji Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej

•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1
 

Adres urzędu:
02-514 Warszawa
al. Niepodległości 100
 

Miejsce wykonywania pracy:
•    Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    opiniowanie projektów aktów prawnych Unii Europejskiej przesyłanych do uzgodnień, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, organizacji i funkcjonowania Straży Granicznej;
•    udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów umów międzynarodowych, wdrażających prawo Unii Europejskiej, lub projektów porozumień z podmiotami Unii Europejskiej, w tym opracowywanie projektów wymaganych instrukcji negocjacyjnych i uzasadnień tych projektów, uczestniczenie w negocjacjach, ich współorganizowanie, a także koordynowanie prac dot. wejścia w życie tych umów lub porozumień;
•    analiza prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym funkcjonowania Straży Granicznej oraz przedstawianie wniosków dotyczących zmian w obowiązujących przepisach prawa;
•    opracowywanie informacji, wykazów i zestawień obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym Straży Granicznej;
•    udział, w zakresie dotyczącym Straży Granicznej, w pracach zespołów dotyczących opracowywania, wdrożenia i stosowania prawa Unii Europejskiej, a także pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej, zespołów roboczych i konsultacyjnych Komisji Europejskiej lub Agencji „FRONTEX” oraz w konferencjach w tych sprawach;
•    informowanie dyrektora Biura lub jego zastępcy o aktualnym stanie prac związanych z dostosowaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej oraz o istotnych inicjatywach i projektach pozostających w związku ze współpracą w ramach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;
•    sporządzanie dla potrzeb Biura, w zakresie posiadanych umiejętności tłumaczenia roboczego projektów aktów prawnych oraz korespondencji z tym związanej, w szczególności w celu weryfikacji ich prawidłowości.
 

Warunki pracy
•    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu;
- praca często pod presją czasu; 
- stres związany z kontaktami zewnętrznymi oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz – 
udział w Komisjach Prawniczych, posiedzeniach Podkomisji i Komisji Sejmu i Komisji Senatu. 
•    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stałe godziny pracy (8.15-16.15). Praca biurowa, wykonywana jest w budynku mieszczącym się w Warszawie przy Al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym, z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks niszczarka, skaner. 
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

•    wykształcenie: wyższe prawnicze
•    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej związanej z opracowywaniem aktów prawnych UE.
•    pozostałe wymagania niezbędne:
•    język angielski: poziom B2;
•    pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;
•    wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystywania;
•    umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli;
•    obsługa programów komputerowych.
wymagania dodatkowe
•    komunikatywność;
•    kreatywność;
•    umiejętności analityczne.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
•    kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Inne dokumenty i oświadczenia:
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
•    kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
 

Termin składania dokumentów:
01-10-2015

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej 
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem „oferta pracy – główny specjalista BP KGSG oraz numer ogłoszenia”

Inne informacje:
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2260 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń, 
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, 
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


• Ogłoszenie nr: 171119
• Data ukazania się ogłoszenia: 09 lipca 2015 r.

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
• Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor
• do spraw obsługi sekretarskiej
• w Wydziale Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
• Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
• Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• łączenie rozmów z interesantami wewnętrznymi i zewnętrznymi (np. Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Pamięci Narodowej, Główny Inspektor Danych Osobowych) w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i jego zastępcy,
• ewidencja faksów wchodzących i wychodzących z biura, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w biurze,
• prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w biurze, w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora i pracowników biura,
• kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w biurze,
• przygotowywanie i obsługa organizacyjna spotkań z interesantami i gośćmi (np. przedstawiciele Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytutu Pamięci Narodowej, Główny Inspektor Danych Osobowych), w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora, jego zastępcy i pracowników biura,
• przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom biura, w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników biura,
• odbieranie poczty elektronicznej, w celu wsparcia bieżącej pracy Dyrektora i pracowników biura,
• dokonywanie zakupów w ramach przyznanego funduszu reprezentacyjnego Dyrektora i jego zastępcy, w celu zapewnienia poczęstunku dla gości.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu;
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stałe godziny pracy (8.15-16.15). Praca biurowa, wykonywana jest w budynku mieszczącym się w Warszawie przy Al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym, z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
• wykształcenie: średnie
• pozostałe wymagania niezbędne:
• pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
• otwartość i umiejętność szybkiego uczenia się,
• komunikatywność,
• podzielność uwagi,
• łatwość adoptowania się w nowym środowisku,
• dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe
• doświadczenie: 6 miesięcy w pracy biurowej,
• umiejętność działania w sytuacjach wymagających presji czasu,
• umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
• kopie innych dokumentów potwierdzających pozostałe kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:
19-07-2015
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem „oferta pracy – inspektor BOI KGSG oraz numer ogłoszenia”

Inne informacje:
- Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1685,00 zł netto + dodatek za wysługę lat,
Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu lub listownie.
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego.
- Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
- Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
- Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

• Ogłoszenie nr: 169497
• Data ukazania się ogłoszenia: 13 maja 2015 r.

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
• Komendant Główny Straży Granicznej
• poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
• starszy specjalista
• do spraw obsługi kadrowej pracowników Komendy Głównej Straży Granicznej w Wydziale Spraw Osobowych Komendy Głównej Straży Granicznej

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
• Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
• Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w celu przekazania tych dokumentów pracownikom oraz komórce wypłacającej świadczenia finansowe,
• opiniowanie i przygotowywanie propozycji rozwiązań problemów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w celu dostarczenia konkretnych rozwiązań,
• ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach, w celu przekazania komórkom wypłacającym świadczenia finansowe informacji na temat wysokości należnych świadczeń,
• prowadzenie i aktualizowanie książki obsady etatowej, przestrzeganie limitu zatrudnienia w przydzielonych komórkach organizacyjnych, w celu nadzoru nad obsadzaniem stanowisk oraz przekazywanie miesięcznych rozliczeń etatowo - ewidencyjnych komórce finansowej, w celu dostarczenia aktualnych informacji,
• koordynowanie procesu sporządzania ocen pracowniczych (pierwsza ocena w służbie cywilnej, ocena okresowa w służbie cywilnej), indywidualnych programów rozwoju zawodowego oraz organizowanie służby przygotowawczej pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
• dokonywanie okresowych kontroli kart ewidencji czasu pracy pracowników, w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowością prowadzenia przedmiotowej dokumentacji w przydzielonych komórkach organizacyjnych, a także prowadzenie kart urlopowych i absencji pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu dostarczenia aktualnych informacji,
• zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników przydzielonych komórek organizacyjnych, w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
• przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych, w celu przekazania jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca samodzielna administracyjno-biurowa,
- praca w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,
- niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów
przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
- narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
• wykształcenie: wyższe
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej pracowników
• pozostałe wymagania niezbędne:
- pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych,
- znajomość przepisów prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych,
- znajomość ustawy o służbie cywilnej, umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
- obsługa komputera,
- komunikatywność,
- terminowość,
- skrupulatność.

wymagania dodatkowe:
• wykształcenie: prawnicze, administracyjne lub pokrewne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje dodatkowe.

Termin składania dokumentów:
01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02 - 514 Warszawa
z dopiskiem "oferta pracy - starszy specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia KGSG oraz numer ogłoszenia"

Inne informacje:
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2.260 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu lub listownie.
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego.
- Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
- Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
- Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/


•    Ogłoszenie nr: 167157
•    Data ukazania się ogłoszenia: 23 lutego 2015 r.


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie 


•    Komendant Główny Straży Granicznej 
•    poszukuje kandydatów na stanowisko: 
•    specjalista 
•    do spraw budżetu i finansów środków zagranicznych 
•    w Referacie Środków Zagranicznych Wydziału Ekonomicznego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej 
•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 

Wymiar etatu: 1

•    Liczba stanowisk pracy: 1
 

Adres urzędu
Komenda Główna Straży Granicznej 
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa 
 

Miejsce wykonywania pracy:
•    Warszawa
•    Komenda Główna Straży Granicznej
Biuro Finansów
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa 
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
•    koordynacja działań komórek/jednostek organizacyjnych SG w zakresie zbierania, sporządzania informacji finansowych (sprawozdania, raporty), sporządzania raportów zbiorczych dla instytucji nadrzędnych, prowadzenia zbiorczych zestawień o środkach zagranicznych celem bieżącego monitorowania, 
•    planowanie, opracowanie, aktualizowanie wieloletnich zestawień zawierających informacje o danym mechanizmie/instrumencie finansowym (harmonogram realizacji, decyzje o zapewnieniu finansowania, rezerwy celowe, wydatki zrealizowane) w celu bieżącej oceny/analizy środków planowanych, pozyskanych, zakontraktowanych, wydatkowanych, ewentualnych zagrożeń realizacji, 
•    sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia/rezerwę celową budżetu państwa przeznaczoną na prefinansowanie/współfinansowanie środków zagranicznych, wystąpienie o decyzję Ministra Finansów celem zabezpieczenia płynności finansowej projektów finansowanych ze środków zagranicznych, 
•    opracowuje zalecenia i wytyczne wynikające z przepisów dot. gospodarki finansowej w zakresie obsługi środków zagranicznych celem właściwego definiowania środków kwalifikowanych, terminowego, zgodnego z wymogami darczyńcy, wykorzystania środków, 
•    uczestniczenie w opracowaniu projektów dokumentów mających związek z absorpcją środków zagranicznych przez Straż Graniczną celem zapewnienia zgodności z przepisami krajowymi dotyczącymi finansów publicznych, 
•    monitorowanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej pod względem możliwości absorpcji środków przez Straż Graniczną, celem opracowania propozycji pozyskania środków zagranicznych, 
•    sporządzanie informacji i wyjaśnień wymaganych przez organy kontrolne. 
 

Warunki pracy
 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

- praca samodzielna biurowo - administracyjna,
- praca w siedzibie urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- stanowisko pracy specjalisty zlokalizowane jest na I piętrze budynku,
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak windy, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),
- brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
- narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner.


Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e 
•    wykształcenie: wyższe 
•    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
•    pozostałe wymagania niezbędne:
o    znajomość przepisów z zakresu gospodarki finansami publicznymi, 
o    znajomość funkcjonowania Unii Europejskiej, 
o    umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Office) i urządzeń peryferyjnych, 
o    umiejętność pracy w zespole, 
o    umiejętność analitycznego myślenia, 
o    działanie w sytuacjach stresowych, 
o    komunikatywność, 
o    pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych. 
 

wymagania dodatkowe 
•    znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    kopie świadectw pracy, zaświadczeń, referencji, lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu 
 

Inne dokumenty i oświadczenia 
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
•    kopie dokumentów potwierdzających przydatne kwalifikacje dodatkowe 
 

Termin składania dokumentów: 
15-03-2015 
 

Miejsce składania dokumentów: 
Biuro Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02 - 514 Warszawa 
z dopiskiem "oferta pracy - specjalista w Biurze Finansów KGSG oraz numer ogłoszenia"
 

Inne informacje: 
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1.800,00 zł. netto + dodatek za wysługę lat, 
- dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
- zachęcamy osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności do składania aplikacji na wskazane wyżej stanowisko.


Ogłoszenie nr: 166796

Data ukazania się ogłoszenia: 11 lutego 2015 r.
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie 
Komendant Główny Straży Granicznej 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

inspektor 

do spraw obsługi biura przepustek w Wydziale Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
02-514 Warszawa
al. Niepodległości 100 
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
wydawanie interesantom przepustek uprawniających do wejścia do Komendy Głównej Straży Granicznej, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony obiektu, 
bieżące prowadzenie ewidencji interesantów, przebywających na terenie obiektu, w celu możliwości identyfikacji osób przebywających na terenie obiektu, 
kontrola, przy wykorzystaniu komputerowego programu kontroli dostępu, zgodności wizerunku osób wchodzących do obiektu , w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
przyjmowanie i ewidencjonowanie przesyłek jawnych, prowadzenie ewidencji osób, które je dostarczyły oraz jednoczesne zwracanie uwagi na cechy charakterystyczne tych przesyłek, świadczące o zagrożeniu dla osób przebywających w obiekcie, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, 
obsługa interesantów (w tym obcokrajowców), w celu skierowania ich do właściwych komórek organizacyjnych urzędu. 
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Stałe godziny pracy (8.15 - 16.15). 
Praca biurowa, wykonywana jest w budynku mieszczącym się w Warszawie przy al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym, z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody.
Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym.

 

Inne 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e 
wykształcenie: średnie 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
pozostałe wymagania niezbędne:
pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, 
komunikatywność, 
asertywność, 
spostrzegawczość, 
umiejętność radzenia sobie ze stresem. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe. 
Inne dokumenty i oświadczenia 
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów: 
21-02-2015 
 

Miejsce składania dokumentów: 
Komenda Główna Straży Granicznej
02-514 Warszawa
al. Niepodległości 100
 

Inne informacje: 
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1660 zł netto + dodatek za wysługę lat.
Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.
Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/ 


•    Ogłoszenie nr: 165671
•    Data ukazania się ogłoszenia: 2 stycznia 2015 r.
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie 
•    Komendant Główny Straży Granicznej 
•    poszukuje kandydatów na stanowisko: 
•    sekretarz dyrektora biura 
•    do spraw ds. obsługi sekretariatu 
•    Referat do spraw Organizacyjnych w Kierownictwie Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej 

•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa 

Miejsce wykonywania pracy:
•    Warszawa
•    ul. Podchorążych 38
Warszawa 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
•    łączenie rozmów telefonicznych dyrektora i zastępców z instytucjami oraz z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
•    Obsługa organizacyjno - recepcyjna spotkań kierownictwa z gośćmi z zewnątrz i pracownikami 
•    Prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do biura 
•    Przekazywanie poleceń i ustaleń pracownikom biura 
•    Redagowanie projektów pism na polecenie dyrektora 
•    Prowadzenie w ramach obsługi sekretariatu ewidencji krajowych wyjazdów służbowych Biura Łączności i Informatyki oraz przekazywanie niezbędnych danych w tym zakresie Dyrektorowi i Zastępcom oraz stosownym komórkom organizacyjnym KGSG 

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

- praca samodzielna biurowo - administracyjna, praca w siedzibie urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku
- budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami)
- budynek nie posiada windy
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- urządzenia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka, ekspres, czajnik
- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie
- praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e 
•    wykształcenie: średnie 
•    pozostałe wymagania niezbędne:
o    pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych 
o    umiejętność samodzielnej pracy, podstawowa obsługa środowiska Windows i pakiet Office 
wymagania dodatkowe 
•    doświadczenie min 3 miesiące w pracy biurowej 
•    język angielski w stopniu komunikatywnym 
•    przeszkolenie - kurs sekretarki - asystentki 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia 
o    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
o    kopie innych dokumentów potwierdzających pozostałe kwalifikacje 

Termin składania dokumentów: 
12-01-2015 

Miejsce składania dokumentów: 
Komenda Główna Straży Granicznej
Biuro Kadr i Szkolenia
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem "oferta pracy - Sekretarz Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGSG oraz nr ogłoszenia " 

Inne informacje: 
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1685,55 zł netto + dodatek za wysługę lat.
Dokumenty należy składać w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.
Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/


•    Ogłoszenie nr: 163236
•    Data ukazania się ogłoszenia: 23 września 2014 r.
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie 
•    Komendant Główny Straży Granicznej 
•    poszukuje kandydatów na stanowisko: 
•    specjalista 
•    do spraw obsługi funduszy zagranicznych oraz budżetu zadaniowego SG w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG 
•    w Wydziale VI Funduszy Zagranicznych Komendy Głównej Straży Granicznej 

•    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 

Wymiar etatu: 1
•    Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
02-514 Warszawa
al. Niepodległości 100 
Miejsce wykonywania pracy:
•    Warszawa
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
•    Analizuje dostępne fundusze pod kątem możliwości ich pozyskania, przygotowuje notatki służbowe 
z propozycjami projektów zgodnie z właściwością Zarządu do Spraw Cudzoziemców. 
•    Współuczestniczy w opracowywaniu projektów w zakresie działań kwalifikowanych ze środków zagranicznych w celu pozyskania środków finansowych na działania realizowane i nadzorowane przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG. 
•    Koordynuje przedsięwzięcia, zaplanowane w harmonogramie Kart Projektów, na bieżąco dostosowuje Karty Projektu do aktualnych potrzeb i planuje środki finansowe niezbędne do zabezpieczenia realizacji ww. działań, w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zagranicznych środków finansowych. 
•    Opracowuje pod względem logistycznym plany wizyt delegacji krajowych i międzynarodowych, przygotowuje projekty umów cywilno – prawnych dla ekspertów, tłumaczy, itp., dokonuje stosownych rezerwacji, odpowiednich zakupów, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wizyty. 
•    Przygotowuje sprawozdawczość z realizacji projektów, pozostających w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG, w celu analizy wykonania zaplanowanych działań oraz wykorzystania przyznanych środków finansowych - na podstawie wkładów przesyłanych z terenowych jednostek organizacyjnych oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych Zarządu do Spraw Cudzoziemców. 
•    Współuczestniczy w przygotowywaniu materiałów wynikających z obowiązku sprawozdawczości 
z realizacji budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym, mających na celu ocenę efektywności 
i skuteczności mierników do podzadań i działań znajdujących się w zakresie właściwości Zarządu ds. Cudzoziemców. 
•    Opracowuje projekty pism, wytycznych w zakresie działalności Wydziału VI Funduszy Zagranicznych, w celu koordynowania projektów opracowywanych przez Wydział VI Funduszy Zagranicznych oraz dostosowania sprawozdawczości z budżetu zadaniowego. 
•    Opracowuje dokumenty finansowe potwierdzające poniesienie wydatków na działania współfinansowane ze środków zagranicznych, w celu potwierdzenia kwalifikacji wydatków. 
 

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 

Praca samodzielna biurowo-administracyjna, praca w siedzibie urzędu i poza (konieczność wyjazdów służbowych krajowych, częste kontakty z przedstawicielami Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, firmami handlowo – usługowymi (sklepy, hurtownie, restauracje, hotele), obsługa delegacji zagranicznych).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
Dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku. 
Budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).
Budynek posiada windę,
Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
Praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym.
Urządzenia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e 
•    wykształcenie: wyższe 
•    pozostałe wymagania niezbędne:
o    doświadczenie powyżej 0,5 roku w pracy związanej z obsługą finansową, 
o    pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, 
o    znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1, 
o    znajomość pakietu MS OFFICE, 
o    umiejętność analizy danych finansowych, 
o    komunikatywność, 
o    umiejętność rozwiązywania problemów, 
o    kreatywność, 
o    odporność na stres. 
wymagania dodatkowe 
•    przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych, 
•    przeszkolenie z zakresu obiegu informacji jawnych i niejawnych w Straży Granicznej, 
•    przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, 
•    znajomość przepisów będących podstawą działalności komórek właściwych w sprawach cudzoziemców, 
•    znajomość procedur dotyczących pozyskiwania środków zagranicznych. 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
•    życiorys i list motywacyjny,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, 
•    kopie dokumentów potwierdzających znajomość wymaganych języków obcych. 
Inne dokumenty i oświadczenia 
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
•    kopie innych dokumentów potwierdzających pozostałe kwalifikacje. 

Termin składania dokumentów: 
03-10-2014 
Miejsce składania dokumentów: 
Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem "oferta pracy - specjalista w Zarządzie do Spraw Cudzoziemców KGSG" oraz numer ogłoszenia.
 

Inne informacje: 
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1900 zł netto + dodatek za wysługę lat.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data przyjęcia oferty 
w urzędzie lub data stempla pocztowego.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych 
w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.
Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:

http://www.bip.kgsg.strazgraniczna.pl/portal/s01/369/Wolne_stanowiska_w_SC.html

lub na stronie:

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/

 


 • Ogłoszenie nr: 162397
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 sierpnia 2014 r.

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi funduszy zagranicznych
 • w Wydziale VI Funduszy Zagranicznych Komendy Głównej Straży Granicznej
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

02-514 Warszawa
al. Niepodległości 100

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczy w opracowaniu Programów Rocznych oraz Kart Projektów w zakresie działań kwalifikowanych ze środków zagranicznych w celu pozyskania środków finansowych na działania realizowane i nadzorowane przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG (materiały do Programów Rocznych oraz same Programy Roczne przesyłane są często w języku angielskim),
 • koordynuje przedsięwzięcia, zaplanowane w harmonogramie Kart Projektów, na bieżąco dostosowuje Karty Projektu do aktualnych potrzeb i planuje środki finansowe niezbędne do zabezpieczenia realizacji ww. działań, w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zagranicznych środków finansowych,
 • opracowuje pod względem logistycznym plany wizyt delegacji krajowych i międzynarodowych, dokonuje stosownych rezerwacji, odpowiednich zakupów, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wizyty (korespondencja robocza z uczestnikami wizyt prowadzona w języku angielskim),
 • przygotowuje sprawozdawczość z realizacji projektów, pozostających w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG, w celu analizy wykonania zaplanowanych działań oraz wykorzystania przyznanych środków finansowych (na podstawie wkładów przesyłanych z terenowych jednostek organizacyjnych oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych ZCU),
 • opracowuje informacje dotyczące realizacji projektów, będących w zakresie właściwości Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG, które są zamieszczane na stronie internetowej oraz intranetowej Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG, w celu zapewnienia widoczności współfinansowania unijnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  - praca samodzielna biurowo - administracyjna, praca w siedzibie urzędu i poza nim (konieczność wyjazdów służbowych krajowych), częste kontakty z przedstawicielami Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, firmami handlowo - usługowymi (sklepy, hurtownie, restauracje, hotele), obsługa delegacji zagranicznych.
   
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku,
- budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),
- budynek posiada windę,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- urządzenia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka,
- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
- praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
  • znajomość procedur związanych z projektami unijnymi
  • komunikatywność
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • pozytywne przejście szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych
  • pozytywne przejście szkolenia z zakresu obiegu informacji jawnych i niejawnych w Straży Granicznej
  • odporność na stres
  • kreatywność
  • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość pakietu MS OFFICE

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy przy projektach unijnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw finansowych,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 • znajomość przepisów będących podstawą działalności komórek właściwych w sprawach cudzoziemców.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość wymaganych języków obcych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających pozostałe kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

27-08-2014

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Główna Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
z dopiskiem "oferta pracy - specjalista w Zarządzie do Spraw Cudzoziemców KGSG" oraz numer ogłoszenia.

Inne informacje:

Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2000 zł netto + dodatek za wysługę lat.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych
w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.
Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie http://www.bip.kgsg.strazgraniczna.pl/portal/s01/369/Wolne_stanowiska_w_SC.html lub na stronie http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/
 


 

Metryczka

Data publikacji 02.01.2015
Data modyfikacji 24.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kucharski
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Kucharski
do góry