Stanowienie aktów prawnych

Decyzja nr 142 KGSG w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej

Decyzja nr 142 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 50).

http://bip.kgsg.strazgraniczna.pl/download/381/17100/Decyzjanr142KGSG.pdf

zmianiona decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmianiająca decyzję w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej

http://e-dziennik.strazgraniczna.pl/api/DU_SG/2016/55/akt.pdf

Metryczka

Data publikacji 10.08.2015
Data modyfikacji 14.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Wilińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Wilińska Biuro Prawne KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Wilińska
do góry