Bieżące sprawy - Petycje - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżące sprawy

Lp. Skan petycji Data wpływu do KGSG  Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana* Przebieg postępowania
(zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób
załatwienia petycji)
1. Petycja 27.12.2022 r. Petycja złożona bez wyrażenia przez autora zgody na ujawnienie danych osobowych.

27.12.2022 r. - 1.03.2023 r. – analiza treści zawartej w petycji.

2.03.2023 r.– udzielono osobie wnoszącej petycje odpowiedzi, w której wskazano, że regulacje prawne oraz zakres posiadanych przez Straż Graniczną uprawnień są wystarczające do skutecznego prowadzenia kontroli, o których mowa w przedmiocie petycji. Wobec powyższego petycji nie uwzględniono.

27.12.2022 r. Korekta petycji złożona bez wyrażenia przez autora zgody na ujawnienie danych osobowych.
29.12.2022 r. Korekta petycji złożona bez wyrażenia przez autora zgody na ujawnienie danych osobowych.

 

Metryczka

Data publikacji 22.01.2016
Data modyfikacji 23.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dyrektor BK KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Monika Sikorska

Nawigacja

do góry