Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach. - Petycje - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach.

W 2015 r. nie odnotowano wystąpień podlegających rozpatrzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2016 r. nie odnotowano wystąpień podlegających rozpatrzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2018 r. nie odnotowano wystąpień podlegających rozpatrzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2019 r. nie odnotowano wystąpień podlegających rozpatrzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

W 2020 r. nie odnotowano wystąpień podlegających rozpatrzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 19.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dyrektor BK KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Monika Sikorska

Nawigacja

do góry