WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO PLANOWANEGO DO ZAGOSPODAROWANIA

Wnioski o nieodpłatne przekazanie, darowiznę zawierające dane wskazane w § 38 ust. 4 oraz § 39 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019 poz. 2004), prosimy kierować do Dyrektora Biura Lotnictwa Straży Granicznej w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.
 
Listownie na adres:    Dyrektor Biura Lotnictwa Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
województwo mazowieckie
 
lub za pośrednictwem faxu na numer: +48 22 500 4795
 
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bl.kg@strazgraniczna.pl
 
Biuro Lotnictwa Straży Granicznej informuje, że wnioski dostarczone po terminie 15 grudnia 2020 r. nie będą rozpatrywane ( w przypadku wniosków składanych listownie decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Komendy SG).

Metryczka

Data publikacji 30.11.2020
Data modyfikacji 30.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Opaliński
Osoba modyfikująca informację:
Bartłomiej Opaliński
do góry