Kierownictwo jednostek organizacyjnych SG - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo jednostek organizacyjnych SG

 

KIEROWNICTWO STRAŻY GRANICZNEJ

 

Komendant Główny Straży Granicznej
gen. dyw. SG Tomasz Praga

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej
gen. bryg. SG Jacek Bajger
 
Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej
gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec
 
Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej
gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska
 

 

KIEROWNICTWO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STRAŻY GRANICZNEJ
 
 
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Tomasz Zybiński
 
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek
 
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Jacek Szcząchor
 
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Andrzej Popko
 
Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Stanisław Laciuga
 
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Adam Jopek
 
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Tomasz Michalski
 
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej
kadm. SG Andrzej Prokopski
 
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży granicznej
gen. bryg. SG Robert Bagan
 
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
gen. bryg. SG Adam Wanarski
 
Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
płk SG Piotr Boćko
 
Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej
płk SG Adam Pacuk
 
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
płk SG Mariusz Ceckowski
 

Metryczka

Data publikacji 01.09.2016
Data modyfikacji 16.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kucharski
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kucharski BKiSz KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Kucharski
do góry