Dane teleadresowe - Zarząd Graniczny Komendy Głównej SG - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Graniczny Komendy Głównej SG

Dane teleadresowe

Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Telefon +48 22 500 40 40
Fax +48 22 500 47 86

Adres poczty elektronicznej e-mail: zg.kg@strazgraniczna.pl

 

Dyrektor Zarządu Granicznego KGSG: płk SG Andrzej FIJAŁKOWSKI

Zastępcy dyrektora:

 • płk SG Artur ŻUKOWSKI - Zastępca Dyrektora ZG KGSG
 • płk SG Arkadiusz TYWONIUK - Zastępca Dyrektora ZG KGSG
 • płk SG Jacek WYSOKIŃSKI - Zastępca Dyrektora ZG KGSG

Zarząd Graniczny jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej nadzorującą i koordynującą wykonywanie zadań przez terenowe organy Straży Granicznej w zakresie:

 • ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających granicę państwową,
 • wydawania osobom przekraczającym granicę państwową decyzji wynikających
  z ustaw i umów międzynarodowych,
 • kontroli ruchu i transportu drogowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej;
 • eksploatacji polskich obszarów morskich oraz przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach.

  W skład Zarządu wchodzą:  (stan aktualny, wg reorganizacji ZG KGSG na dzień 01.10.2022 r.):

 • Kierownictwo
 • Zespół Stanowisk Samodzielnych
 • Wydział Organizacji i Techniki (WOiT ZG KGSG)
 • Wydział Współpracy Granicznej (WWG ZG KGSG)
 • Wydział Służby Granicznej (WSG ZG KGSG)
 • Wydział Ewidencji Zleceń (WEZ ZG KGSG)
 • Wydział Służby Dyżurnej Operacyjnej (WSDO ZG KGSG) 
 • Wydział Bezpieczeństwa w Komunikacji (WBwK ZG KGSG)
 • Wydział Informacji i Baz Danych (WIiBD ZG KGSG)
 • Wydział Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (WSOiZK ZG KGSG) 
 • Wydział ds. Systemu Wjazd / Wyjazd (WSWW ZG KGSG / EES)

Metryczka

Data publikacji 14.06.2011
Data modyfikacji 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Waściński
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Waściński ZG KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Waściński
do góry