Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka

Do zadań Pełnomocnika należy między innymi:

  1. Propagowanie praw człowieka, zasady równego traktowania  i zasad etyki zawodowej.
  2. Monitorowanie działań Straży Granicznej w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej, a także zgłaszanie propozycji rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.
  3. Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się systemową ochroną praw człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową.
  4. Utrzymywanie kontaktu z instytucjami  i organizacjami  pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Straży Granicznej w zakresie ochrony praw człowieka.
  5. Reprezentowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, a także w kontaktach w tym zakresie z podmiotami i instytucjami spoza Straży Granicznej.
  6. Współpraca z pełnomocnikami do spraw ochrony praw człowieka powołanymi przez inne organy i instytucje realizujące zadania na rzecz porządku publicznego.
  7. Sporządzanie informacji, opinii, stanowisk oraz sprawozdań związanych z ochroną praw człowieka, równym traktowaniem oraz przestrzeganiem etyki zawodowej.
  8. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw człowieka, związanych z realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową.

 

p.o. Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej
do spraw Ochrony Praw Człowieka, Równego Traktowania i Etyki Zawodowej

st. chor. szt. SG Joanna NAŁĘCKA

tel. 22 513 54 02

e-mail: joanna.nalecka@strazgraniczna.pl

 

Komenda Główna Straży Granicznej

al. Niepodległości 100

02-585 Warszawa

Metryczka

Data publikacji 20.09.2022
Data modyfikacji 22.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej PIETRASZCZYK
Osoba modyfikująca informację:
Maciej PIETRASZCZYK
do góry