Bieżące sprawy - Petycje - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżące sprawy

Lp. Skan petycji Data złożenia Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana* Przebieg postępowania (zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji)
1.        
         

 

Metryczka

Data publikacji 22.01.2016
Data modyfikacji 30.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dyrektor IKiAW KG SG
Osoba modyfikująca informację:
Robert Dobrzyński
do góry