Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Komendzie Głównej Straży Granicznej w 2017 r.

W 2017 r. złożono 1 petycję, podlegającą rozpatrzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Przedmiotem petycji był postulat nałożenia na Straż Graniczną obowiązku codziennej kontroli stanu technicznego pojazdów
(z diagnostami stacji kontroli pojazdów), czasu pracy kierowców, maszynistów, pilotów, kapitanów po i przed pracą oraz w czasie pracy w porozumieniu z innymi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji złożonej do Komendanta Głównego Straży Granicznej, znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakładce „Petycje”.

Metryczka

Data publikacji 19.06.2018
Data modyfikacji 24.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dyrektor BK KGSG
Osoba modyfikująca informację:
Robert Dobrzyński
do góry