Ewidencje i rejestry

Spis zespołów archiwalnych Archiwum SG w Szczecinie

SPIS ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH
według stanu na dzień 01.01.2021 r.
           
Lp. Nazwa zespołu (grup zespołów) Daty skrajne Ilość ( j.a.) Metraż (m.b.) Nazwa środka ewidencyjnego
1 2 3 4 5 6
1 Straż Gospodarczo - Wojskowa 1918 10 0,04 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Straż Graniczna (2-5) 1918 - 1919 154 0,70  
2 Dowództwo Straży Granicznej 1918 - 1919 87 0,40 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
3 1 Pułk Straży Granicznej 1918 - 1919 18 0,10 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
4 2 Pułk Straży Granicznej 1918 - 1919 32 0,13 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
5 3 Pułk Straży Granicznej 1918 - 1919 17 0,07 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Wojskowa Straż Graniczna             (6-14) 1919 - 1920 928 7,08  
6 Inspektorat Wojskowej Straży Granicznej 1919 - 1920 167 1,78 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
7 1 Pułk Wojskowej Straży Granicznej 1919 - 1920 102 0,75 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
8 2 Pułk Wojskowej Straży Granicznej 1919 - 1920 187 1,59 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
9 3 Pułk Wojskowej Straży Granicznej 1919 - 1920 190 1,45 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
10 4 Pułk Wojskowej Straży Granicznej 1920 54 0,24 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
11 1 Samodzielny Dywizjon                               Wojskowej Straży Granicznej 1919 - 1920 67 0,34 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
12 2 Samodzielny Dywizjon                            Wojskowej Straży Granicznej 1919 - 1920 72 0,50 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
13 3 Samodzielny Dywizjon                            Wojskowej Straży Granicznej 1919 - 1920 30 0,09 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
14 Szkoła Podoficerska Wojskowej Straży Granicznej 1919 - 1920 59 0,34 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Strzelcy Graniczni (15-24) 1920 - 1921 1313 14,67  
15 Dowództwo Strzelców Granicznych 1920 - 1921 173 2,62 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
16 1 Pułk Strzelców Granicznych 1920 - 1921 100 0,99 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
17 2 Pułk Strzelców Granicznych 1920 - 1921 136 1,74 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
18 3 Pułk Strzelców Granicznych 1920 - 1921 258 2,86 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
19 4 Pułk Strzelców Granicznych 1920 - 1921 167 2,80 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
20 5 Pułk Strzelców Granicznych 1920 - 1921 24 0,09 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
21 6 Pułk Strzelców Granicznych 1920 - 1921 168 1,58 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
22 9 Pułk Strzelców Granicznych 1920 - 1921 114 0,78 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
23 10 Pułk Strzelców Granicznych 1920 - 1921 131 1,03 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
24 11 Pułk Strzelców Granicznych 1920 - 1921 42 0,18 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Baony Etapowe (25-68) 1919-1922 1059 7,00  
25 Dowództwo 1 Armii 1920 4 0,02 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
26 Dowództwo 2 Armii 1919 - 1922 89 0,42 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
27 Dowództwo 3 Armii 1920 9 0,04 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
28 Dowództwo 4 Armii [1919] - 1921 64 0,32  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
29 Dowództwo 6 Armii [1918] - 1921 80 0,36  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
30 I Warszwaski Baon Etapowy 1919 - 1921 37 0,16 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
31 II Warszawski Baon Etapowy 1920 - 1921 7 0,04 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
32 III Warszawski Baon Etapowy 1920 - 1921 3 0,03 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
33 IV Warszawski Baon Etapowy 1920 - 1921 16 0,05  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
34 V Warszawski Baon Etapowy 1920 - 1921 1 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
35 VII Warszawski Baon Etapowy 1921 1 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
36 I Kielecki Baon Etapowy 1921 2 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
37 II Kielecki Baon Etapowy 1919 - 1921 32 0,13  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
38 III Kielecki Baon Etapowy [1918] - 1922 39 0,26 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
39 IV Kielecki Baon Etapowy 1919 - 1922 8 0,06  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
40 I Krakowski Baon Etapowy 1919 - 1922 1 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
41 II Krakowski Baon Etapowy 1919 - 1922 23 0,12  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
42 III Krakowski Baon Etapowy 1919 - 1922 38 0,25  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
43 IV Krakowski Baon Etapowy 1919 - 1922 32 0,14 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
44 V Krakowski Baon Etapowy 1921 2 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
45 I Lubelski Baon Etapowy 1920 - 1921 12 0,05  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
46 II Lubelski Baon Etapowy 1920 1 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
47 III Lubelski Baon Etapowy 1919 - 1922 45 0,36 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
48 IV Lubelski Baon Etapowy 1919 - 1922 41 0,34 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
49 V Lubelski Baon Etapowy 1920 - 1921 12 0,07 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
50 VI Lubelski Baon Etapowy 1920 - 1921 6 0,08  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
51 VII Lubelski Baon Etapowy 1920 - 1921 2 0,01  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
52 I Lwowski Baon Etapowy 1919 - 1922 39 0,18 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
53 II Lwowski Baon Etapowy 1920 - 1921 10 0,05 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
54 III Lwowski Baon Etapowy 1919 - 1922 4 0,05  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
55 IV Lwowski Baon Etapowy [1918] - 1921 8 0,10 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
56 V Lwowski Baon Etapowy 1919 - 1922 6 0,03 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
57 VI Lwowski Baon Etapowy 1919 - 1922 73 0,72  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
58 II Łódzki Baon Etapowy 1919 - 1921 6 0,05  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
59 III Łódzki Baon Etapowy 1919 - 1922 13 0,07 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
60 IV Łódzki Baon Etapowy 1919 - 1922 35 0,20  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
61 V Łódzki Baon Etapowy 1921 - 1922 4 0,01  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
62 VI Łódzki Baon Etapowy 1920 - 1922 2 0,01  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
63 I Poznański Baon Etapowy 1919 - 1922 111 0,93  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
64 II Poznański Baon Etapowy 1920 - 1921 4 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
65 III Poznański Baon Etapowy 1919 - 1922 37 0,32  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
66 IV Poznański Baon Etapowy 1919 - 1922 94 0,88 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
67 V Poznański Baon Etapowy 1919 - 1922 3 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
68 I Litewsko-białoruski Baon Etapowy 1919 - 1922 3 0,01  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Baony Wartownicze (69-106) 1919 - 1922 906 7,10  
69 Baon Wartowniczy 2/I 1920 - 1921 3 0,02  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
70 Baon Wartowniczy 3/I 1919 - 1921 30 0,24 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
71 Baon Wartowniczy 5/I 1920 - 1922 7 0,07  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
72 Baon Wartowniczy 6/I 1920 - 1921 24 0,11  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
73 Baon Wartowniczy 7/I [1918] - 1922 7 0,19 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
74 Baon Wartowniczy 1/II 1920 - 1922 18 0,22  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
75 Baon Wartowniczy 2/II 1920 - 1921 15 0,08  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
76 Baon Wartowniczy 1/III 1919 - 1921 17 0,10 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
77 Baon Wartowniczy 2/III 1919 - 1920 3 0,06 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
78 Baon Wartowniczy 4/III 1919 - 1921 2 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
79 Baon Wartowniczy 5/III 1920 1 0,01  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
80 Baon Wartowniczy 1/V 1919 - 1921 70 0,72  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
81 Baon Wartowniczy 2/V  1919 - 1921 33 0,26  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
82 Baon Wartowniczy 3/V 1919 - 1921 63 0,72 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
83 Baon Wartowniczy 4/V 1919 - 1921 55 0,50  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
84 Baon Wartowniczy 5/V 1920 - 1921 8 0,06 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
85 Baon Wartowniczy 6/V 1920 - 1921 20 0,20 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
86 Baon Wartowniczy 7/V 1920 - 1921 6 0,07  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
87 Baon Wartowniczy 1/VI 1920 - 1921 2 0,08 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
88 Baon Wartowniczy 3/VI 1920 - 1921 35 0,18 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
89 Baon Wartowniczy 4/VI 1919 - 1920 8 0,04 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
90 Baon Wartowniczy 5/VI 1920 - 1921 4 0,02 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
91 Baon Wartowniczy 6/VI 1920 6 0,02 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
92 Baon Wartowniczy 7/VI 1921 1 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
93 Baon Wartowniczy 8/VI 1920 - 1921 15 0,12 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
94 Baon Wartowniczy 1/VII 1919 - 1921 49 0,21 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
95 Baon Wartowniczy 2/VII 1919 - 1921 48 0,47 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
96 Baon Wartowniczy 3/VII 1919 - 1921 37 0,20  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
97 Baon Wartowniczy 4/VII 1919 - 1921 39 0,26 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
98 Baon Wartowniczy 5/VII 1919 - 1922 85 0,70 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
99 Baon Wartowniczy 6/VII 1920 - 1921 12 0,11  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
100 Baon Wartowniczy 7/VII 1919 - 1921 16 0,12  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
101 Baon Wartowniczy 1/VIII 1919 - 1921 21 0,08 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
102 Baon Wartowniczy 2/VIII 1919 - 1921 58 0,40  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
103 Baon Wartowniczy 3/VIII 1920 - 1921 25 0,13 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
104 Baon Wartowniczy 4/VIII 1920 - 1921 37 0,15 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
105 Baon Wartowniczy 2/IX 1919 - 1920 1 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
106 Baon Wartowniczy 3/IX 1919 - 1922 25 0,15 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Straż Graniczna Górnego Śląska (107-109) 1921 51 0,23  
107 Dowództwo 1921 1 0,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
108 1 Baon 1921 18 0,06 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
109 2 Baon 1921 32 0,16 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Bataliony Celne (110-160) 1921 - 1922 4247 30,06  
110 Główna Komenda Batalionów Celnych 1921 - 1922 394 4,14 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
111 Główny Inspektorat Wojskowy Granicy Wschodniej 1921 - 1922 24 0,06 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
112 Inspektorat Wojskowy Granicy Wschodniej              Nowogródek 1921 - 1922 69 0,28 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
113 Inspektorat Wojskowy Granicy Wschodniej                          Polesie 1921 - 1922 68 0,28 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
114 Inspektorat Wojskowy Granicy Wschodniej                          Wołyń 1921 - 1922 41 0,15 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
115 Inspektorat Wojskowy Granicy Wschodniej                         Tarnopol 1921 - 1922 60 0,30 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
116 Inspektorat Baonów Celnych przy Delegacie Rządu w Wilnie 1921 - 1922 24 0,07 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
117 Baon Celny Nr 1 1921 - 1922 138 0,80 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
118 Baon Celny Nr 2 1921 - 1922 86 0,80 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
119 Baon Celny Nr 3 1921 - 1922 123 0,90 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
120 Baon Celny Nr 4 1921 - 1922 66 0,64 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
121 Baon Celny Nr 5 1921 - 1922 15 0,11 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
122 Baon Celny Nr 6  1921 - 1922 128 1,43 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
123 Baon Celny Nr 7  1921 - 1922 85 0,52 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
124 Baon Celny Nr 8 1921 - 1922 73 0,62 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
125 Baon Celny Nr 9 1921 - 1922 59 0,64 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
126 Baon Celny Nr 10 1921 - 1922 23 0,10 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
127 Baon Celny Nr 11 1921 - 1922 56 0,30 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
128 Baon Celny Nr 12  1921 - 1922 81 0,76 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
129 Baon Celny Nr 13  1921 - 1922 73 0,39 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
130 Baon Celny Nr 14  1921 - 1922 63 0,36 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
131 Baon Celny Nr 15  1921 - 1922 106 0,68 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
132 Baon Celny Nr 16 1921 - 1922 102 1,15 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
133 Baon Celny Nr 17  1921 - 1922 62 0,35 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
134 Baon Celny Nr 18  1921 - 1922 85 0,56 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
135 Baon Celny Nr 19 1921 - 1922 85 0,51 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
136 Baon Celny Nr 20 1921 - 1922 86 0,62 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
137 Baon Celny Nr 21 1921 - 1922 73 0,53 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
138 Baon Celny Nr 22 1921 - 1922 71 0,43 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
139 Baon Celny Nr 23 1921 - 1922 67 0,53 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
140 Baon Celny Nr 24 1921 - 1922 128 0,80 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
141 Baon Celny Nr 25 1921 - 1922 155 0,99 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
142 Baon Celny Nr 26 1921 - 1922 119 1,00 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
143 Baon Celny Nr 27 1921 - 1922 78 0,51 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
144 Baon Celny Nr 28 1921 - 1922 67 0,35 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
145 Baon Celny Nr 29 1921 - 1922 122 0,88 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
146 Baon Celny Nr 30 1921 - 1922 50 0,20 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
147 Baon Celny Nr 31 1921 - 1922 44 0,22 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
148 Baon Celny Nr 32 1921 - 1922 88 0,40 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
149 Baon Celny Nr 33 1921 - 1922 74 0,40 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
150 Baon Celny Nr 34  1921 - 1922 70 0,50 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
151 Baon Celny Nr 35 1921 - 1922 79 0,48 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
152 Baon Celny Nr 36 1921 - 1922 90 0,62 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
153 Baon Celny Nr 37 1921 - 1922 72 0,32 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
154 Baon Celny Nr 38 1921 - 1922 73 0,39 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
155 Baon Celny Nr 39 1921 - 1922 111 0,84 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
156 Baon Celny Nr 40 1921 - 1922 54 0,22 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
157 Baon Celny Nr 41 1921 - 1922 71 0,30 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
158 Baon Celny Nr 42 1921 - 1922 63 0,25 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
159 Baon Celny Nr 43 1921 - 1922 90 0,77 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
160 Baon Celny Nr 44 1921 - 1922 63 0,61 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Straż Graniczna (161-168) 1922 - 1923 3559 26,74  
161 Główna Komenda Straży Granicznej 1922 - 1923 298 3,63 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
162 Komenda Wojewódzka Straży Granicznej                Białystok 1922 - 1923 270 1,55 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
163 Komenda Wojewódzka Straży Granicznej                Wilno 1922 - 1923 933 7,09 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
164 Komenda Wojewódzka Straży Granicznej                Nowogródek 1922 - 1923 449 2,57 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
165 Komenda Wojewódzka Straży Granicznej                Poleska 1922 - 1923 481 3,01 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
166 Komenda Wojewódzka Straży Granicznej                Wołyńska 1922 - 1923 581 4,41 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
167 Komenda Wojewódzka Straży Granicznej                Tarnopol 1922 - 1923 512 4,29 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
168 Szkoła Podoficerska Straży Granicznej 1922 - 1923 35 0,19 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
169 Policja Państwowa 1919-1939 29 0,32 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Straż Celna (170-176) 1921-1928 203 1,70  
170 Naczelny Inspektorat Straży Celnej 1921 - 1928 35 0,20 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
171 Inspektorat Ceł w Gdańsku 1921 - 1928 5 0,02 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
172 Mazowiecki Inspektorat Okręgowy 1922 - 1928 32 0,31 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
173 Pomorski Inspektorat Okręgowy 1922 - 1928 29 0,20 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
174 Wielkopolski Inspektorat Okręgowy 1921 - 1928 21 0,17 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
175 Śląski Inspektorat Okręgowy 1922 - 1928 69 0,68 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
176 Małopolski Inspektorat Okręgowy  1924 - 1928 12 0,12 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Korpus Ochrony Pogranicza (177-186) 1924 - 1939 2057 28,28  
177 Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza 1924 - 1939 764 13,55 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
178 Dowództwo Dywizjonu Żandarmerii KOP 1927 - 1939 207 3,18 Inwentarz książkowy   Inwentarz elektroniczny
179 Inspektorat Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego 1928 - 1939 201 1,67 Inwentarz książkowy   Inwentarz elektroniczny
180 Brygada KOP "Grodno" 1924 - 1939 69 0,58 Inwentarz książkowy   Inwentarz elektroniczny
181 Brygada KOP "Wilno" 1924 - 1939 228 1,92 Inwentarz książkowy   Inwentarz elektroniczny
182 Brygada KOP "Nowogródek" 1924 - 1939 112 1,35 Inwentarz książkowy   Inwentarz elektroniczny
183 Brygada KOP "Polesie" 1924 - 1939 163 1,57 Inwentarz książkowy   Inwentarz elektroniczny
184 Brygada KOP "Wołyń" 1924 - 1939 109 1,17 Inwentarz książkowy   Inwentarz elektroniczny
185 Brygada KOP "Podole" 1925 - 1939 176 2,80 Inwentarz książkowy  Inwentarz elektroniczny
186 Centralna Szkoła Podoficerska KOP 1928 - 1939 28 0,49 Inwentarz książkowy   Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Straż Graniczna (187-195) 1928-1939 3767 36,45  
187 Komenda Straży Granicznej 1928 - 1939 314 5,20 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
188 Mazowiecki Inspektorat Okręgowy 1928-1939 740 9,25 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
189 Pomorski Inspektorat Okręgowy 1928-1939 613 5,19 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
190 Wielkopolski Inspektorat Okręgowy 1928 - 1939 743 5,12  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
191 Śląski Inspektorat Okręgowy 1928 - 1939 1040 9,05  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
192 Małopolski Inspektorat Okręgowy  1928 - 1935 15 0,21 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
193 Zachodniomałopolski Inspektorat Okręgowy 1935 - 1939 244 1,70 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
194 Wschodniomałopolski Inspektorat Okręgowy 1935 - 1939 14 0,13  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
195 Centralna Szkoła Straży Granicznej 1928 - 1939 44 0,60  Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
196 Akta osobowe funkcjonariuszy i prac. cyw. przedwojennych formacji granicznych 1922 - 1938 5298 41,70 Inwentarz książkowy Inwentarz elektroniczny
  Grupa zespołów: Wojska Ochrony Pogranicza (197-221) 1945 - 1991 44154 1118,25  
197 Dowództwo WOP 1945 - 1991 [2010] 9919 238,39 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
198 Szefostwo Służby Morskiej WOP 1955 - 1972 122 5,12 Spis zdawczo-odbiorczy
199 Samodzielna Eskadra Lotnictwa Rozpoznawczego WOP 1959 - 1971 59 2,12 Spis zdawczo-odbiorczy
200 Baza Remontowo-Techniczna Zaopatrzenia Okrętów  i Kutrów WOP 1955 - 1958 42 1,07 Spis zdawczo-odbiorczy
201 Bałtycka Brygada WOP 1945 - 1991 [2000] 2218 58,05 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
202 Bałtycki Dywizjon Okrętów Pogranicza 1961 - 1971 73 1,28 Spis zdawczo-odbiorczy
203 Bieszczadzka Brygada WOP 1945 - 1991 [2002] 1969 41,25 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
204 Górnośląska Brygada WOP 1945 - 1991 3332 92,73 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
205 Karpacka Brygada WOP 1945 - 1991 [2006] 1675 54,27 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
206 Kaszubska Brygada WOP 1946 - 1991 [2011] 2699 85,41 Spis zdawczo-odbiorczy
207 Kaszubski Dywizjon Okrętów Pogranicza 1959 - 1976 127 3,03 Spis zdawczo-odbiorczy
208 Lubuska Brygada WOP 1945 - 1991 [2001] 2414 66,01 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
209 Łużycka Brygada WOP 1945 - 1991 [1992] 4005 96,41 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
210 Mazurska Brygada WOP 1945 - 1976 512 17,02 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
211 Nadbużańska Brygada WOP 1945 - 1991 [1996] 1786 45,79 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
212 Podlasko-Mazurska Brygada WOP 1945 - 1991 [2003] 1687 40,42 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
213 Pomorska Brygada WOP 1945 - 1991 4782 110,18 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
214 Pomorski Dywizjon Okrętów Pogranicza 1961 -  1970 122 1,75 Spis zdawczo-odbiorczy
215 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze      Nr 39 przy Pomorskim Oddziale SG 1975 - 1991 [1996] 13 0,52 Spis zdawczo-odbiorczy
216 Sudecka Brygada WOP 1945 - 1991 [2005] 2657 81,23 Spis zdawczo-odbiorczy, inwentarz kartkowy
217 Centrum Szkolenia WOP 1945 -  1991 [2001] 3275 59,18 Spis zdawczo-odbiorczy
218 Podoficerska Szkoła Łączności WOP 1955 - 1968 204 5,21 Spis zdawczo-odbiorczy
219 Podoficerska Szkoła Samochodowa WOP 1956 - 1968 176 3,92 Spis zdawczo-odbiorczy
220 Podoficerska Szkoła Specjalistów Morskich WOP 1955 - 1969 114 3,70 Spis zdawczo-odbiorczy
221 Archiwum WOP 1956 - 1991 172 4,19 Spis zdawczo - odbiorczy
  Grupa zespołów: Straż Graniczna (222-244) 1991 - 2018 106302 2352,37  
222 Komenda Główna SG [1989] 1991 – 2020 17406 475,18 Spis zdawczo - odbiorczy
223 Bałtycki Oddział SG 1991 - 1992 13 0,24 Spis zdawczo - odbiorczy
224 Morski Oddział SG [1973] 1991 – 2020 6240 170,65 Spis zdawczo - odbiorczy
225 Kaszubski Oddział SG 1991 - 1994 105 1,02 Spis zdawczo - odbiorczy
226 Warmińsko - Mazurski Oddział SG [1966] 1991 – 2019 4733 119,83 Spis zdawczo - odbiorczy
227 Podlaski Oddział SG [1968] 1991 – 2020 5067 138,10 Spis zdawczo - odbiorczy
228 Nadbużański Oddział SG [1983] 1991 – 2020 11480 180,44 Spis zdawczo - odbiorczy
229 Bieszczadzki Oddział SG [1978] 1991 – 2019 4400 104,69 Spis zdawczo - odbiorczy
230 Karpacki Oddział SG [1976] 1991 – 2020 8147 173,20 Spis zdawczo - odbiorczy
231 Śląski Oddział SG [1948]1991 – 2020 6083 125,67 Spis zdawczo - odbiorczy
232 Beskidzki Oddział SG 1991 - 1999 951 14,92 Spis zdawczo - odbiorczy
233 Sudecki Oddział SG 1991 – 2014 7767 153,44 Spis zdawczo - odbiorczy
234 Łużycki Oddział SG 1991 - 2010 3524 75,98 Spis zdawczo - odbiorczy
235 Lubuski Oddział SG [1973]1991 - 2014 6108 125,58 Spis zdawczo - odbiorczy
236 Pomorski Oddział SG [1987] 1991 - 2014 7805 105,31 Spis zdawczo - odbiorczy
237 Nadwiślański Oddział SG [1964] 1991 – 2019 6940 135,45 Spis zdawczo - odbiorczy
238 Nadodrzański Oddział SG [1973]1991 -2019 2884 89,03 Spis zdawczo - odbiorczy
239 Centrum Szkolenia SG 1991 – 2020 1017 23,80 Spis zdawczo - odbiorczy
240 Centralny Ośrodek Szkolenia SG [1962] 1991 – 2019 2920 56,77 Spis zdawczo - odbiorczy
241 Ośrodek Tresury Psów Służbowych SG 1991 - 2010 190 4,28 Spis zdawczo - odbiorczy
242 Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG 1991 – 2018 463 14,80 Spis zdawczo - odbiorczy
243 Karpacki Ośrodek Wsparcia SG [1973] 1991 - 2017 488 12,54 Spis zdawczo - odbiorczy
244 Archiwum SG [1974]1991 – 2020 1571 51,45 Spis zdawczo - odbiorczy
  Grupa zespołów: Akta specjalne SG (245-262)   281977 2752,98  
245 Komenda Główna SG [1990] 1991-2020 6782 100,53 Spis zdawczo - odbiorczy
246 Morski Oddział SG [1969] 1991-2020 23094 269,35 Spis zdawczo - odbiorczy
247 Warmińsko - Mazurski Oddział SG [1990] 1991-2020 15255 151,60 Spis zdawczo - odbiorczy
248 Podlaski Oddział SG [1990] 1991- 2020 31097 273,52 Spis zdawczo - odbiorczy
249 Nadbużański Oddział SG [1990] 1991- 2020 47652 380,64 Spis zdawczo - odbiorczy
250 Bieszczadzki Oddział SG [1990] 1991-2020 30315 258,25 Spis zdawczo - odbiorczy
251 Karpacki Oddział SG [1990] 1991-2020 17226 189,05 Spis zdawczo - odbiorczy
252 Śląski Oddział SG [1990] 1991-2020 18375 244,21 Spis zdawczo - odbiorczy
253 Beskidzki Oddział SG [1989] 1991-1998 390 3,26 Spis zdawczo - odbiorczy
254 Sudecki Oddział SG [1990] 1991-2015 11953 116,92 Spis zdawczo - odbiorczy
255 Łużycki Oddział SG [1990] 1991-2010 12301 96,75 Spis zdawczo - odbiorczy
256 Lubuski Oddział SG [1990] 1991-2012 18451 150,59 Spis zdawczo - odbiorczy
257 Pomorski Oddział SG [1990] 1991-2012 13905 127,96 Spis zdawczo - odbiorczy
258 Nadwiślański Oddział SG [1989]1990-2020 19238 186,17 Spis zdawczo - odbiorczy
259 Nadodrzański Oddział SG 1999-2020 14313 186,34 Spis zdawczo - odbiorczy
260 Centrum Szkolenia SG 2000-2018 139 2,14 Spis zdawczo - odbiorczy
261 Centralny Ośrodek Szkolenia SG 2003-2013 1162 10,10 Spis zdawczo - odbiorczy
262 Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG 1999-2017 248 4,60 Spis zdawczo - odbiorczy
263 Karpacki Ośrodek Wsparcia SG 2000-2016 81 1,00 Spis zdawczo - odbiorczy
264 Registratura 2010 – 2020 452 7,50 Spis akt, książka rejestrów teczek
265 Depozyt Łużyckiego Oddziału SG * [1955] 1991 - 2010   3406 32,84 Spis zdawczo - odbiorczy
266 Depozyt Pomorskiego Oddziału SG [1958] 1991 -2010   142 3,00 Spis zdawczo - odbiorczy
267 Depozyt Karpackiego Oddziału SG  [1952] 1991 - 2014   3305 33,35 Spis zdawczo - odbiorczy
268 Depozyt Sudeckiego Oddziału SG [1952] 1991 -2014   1995 33,35 Spis zdawczo - odbiorczy
269 Zbiór spuścizn, relacji i wspomnień 1917-2015 20 0,41 Inwentarz książkowy Spis 
270 Zbiór kartograficzny 1881-2004 804 0,08 Inwentarz książkowy
271 Dpozyt Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG 2014-2016 1245 26,32 Spis zdawczo - odbiorczy
272 Instytut Pamięci Narodowej 1967-2009 36 3,26 Spis zdawczo - odbiorczy
273 Biuro Spraw Wewnętrznych SG  [1990] 1991-2020 6064 124,32 Spis zdawczo - odbiorczy
  * w tym materiały OTPS        
  RAZEM:   473483 6690,10  
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Metryczka

Data publikacji 15.06.2011
Data modyfikacji 14.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patryk Rybak
Osoba udostępniająca informację:
Patryk Rybak BOIN KGSG Archiwum SG
Osoba modyfikująca informację:
Patryk Rybak
do góry