Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG

 

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG

 

 

Informujemy że z dniem 01.01.2007 r. Straż Graniczna zaprzestała przyjmowania osób do służby kandydackiej trwającej 12 miesięcy, która w myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest równoznaczna ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez poborowych w formacjach uzbrojonych nie wchodzacych w skład Sił Zbrojnych RP. 

 

Rekrutacja do służby zawodowej (przygotowawczej albo stałej) jest procesem ciągłym i trwa przez cały rok. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych naszej formacji uzależnione są od liczby wolnych etatów w tych jednostkach.

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy  z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.).

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w: 

 

 • Oddziale Straży Granicznej, proszone są o kontakt z odpowiednimi Wydziałami Kadr i Szkolenia Oddziałów lub Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej:  

 

Lp. Jednostka organizacyjna Adres Wydział Kadr i Szkolenia
1. Nadwiślański OSG 02-148 Warszawa
ul. 17 Stycznia 23
22 5003096
22 5003097
2. Karpacki OSG 33-300 Nowy Sącz
ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5
18 4153050
3. Morski OSG 80-917 Gdańsk 17
ul. Oliwska 35
58 5242105
58 5242115
4. Sudecki OSG 57-300 Kłodzko
ul. Stanisława Wyspiańskiego 2
74 8623081
74 8623075
5. Śląsko-Małopolski OSG 47-400 Racibórz
ul. Dąbrowskiego 2
32 4144047
32 4144049
6. Nadbużański OSG 22-100 Chełm
ul. Trubakowska 2
82 5685130
82 5685092
7. Bieszczadzki OSG 37-700 Przemyśl
ul. Mickiewicza 34
16 6732078
16 6763382
8. Podlaski OSG 15-370 Białystok
ul. Bema 100
85 7145135
85 7145138
9. Nadodrzański OSG 66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Poprzeczna 1
68 3582076
68 3582077
10. Warmińsko-Mazurski OSG 11-401 Kętrzyn
ul. Sikorskiego 78
89 7503023
11. Centrum Szkolenia SG 11-400 Kętrzyn
ul. Sikorskiego 78
89 7503259
89 7503185
12. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG 59-800 Lubań
ul. Wojska Polskiego 2
75 7254000
13. Centralny Ośrodek Szkolenia SG 75-902 Koszalin
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
94 3444073

 

DECYZJĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2013 R. NABÓR DO SŁUŻBY W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ ZOSTAŁ WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA.

 

 

 • Komendzie Głównej Straży Granicznej, al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, prosimy o osobiste zgłaszanie się do Wydziału Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia - tel. 22 513 5420, 22 500 4877, 22 500 4861 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00.

Metryczka

Data publikacji 10.06.2011
Data modyfikacji 07.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kucharski
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kucharski BKiSz
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Kucharski
do góry